A KDE JSME NECHALI TĚLA? … ANEB TĚLO A DUŠE JEDNO JSOU.

love-your-body

„Kult těla“. Mnoho lidí si myslí, že tento kult je udávaný médii, které nás masírují klasickými obrazy super štíhlých, super krásných a spoře oděných modelek s ultra plochými bříšky, dlouhými vlasy, nohami a dokonalým make-upem, případně obrazy vypracovaných mužů v nějakých sexy pozicích. Je to ale tak, opravdu je naše „posedlost“ zevnějškem ovlivněna především médii? Kde je poptávka, tam je i nabídka, říká jedna ekonomická teorie, která platí i v běžném Životě. A tak i média a okolní svět jen plní naše zadání a dávají nám vidět to, co vidět potřebujeme. Člověk v pozici Oběti (protiklad pozice TVŮRCE), by řekl, za to můžou oni. My ale dnes nebudeme oběti, budeme TVŮRCI, chcete? Být TVŮRCEM vyžaduje jediné… CHTÍT POZNAT PRAVDU A PŘIJMOUT ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT. Pravda může být pro každého jiná, nicméně když ji najdete, poznáte to, protože už nebudete potřebovat hledat něco dalšího. Dnešní článek je o vztahu k vlastnímu tělu a o nemocech včetně jejich duchovních příčin a možných souvislostí. Prosím berte v potaz, že informace jsou orientační. Příběh každého z nás je jedinečný a stejně tak i výklad se může u každého z nás poněkud lišit, protože svou roli hrají i další faktory a vždy je potřeba vycházet z kompletního obrazu.

Asi všichni dobře znáte dvě nejznámější nemoci poruchu příjmu potravy (PPP), a to anorexii a bulimii. Tyto nemoci jsou častější u dívek a žen, ale mohou postihovat i chlapce a muže. Níže si o nich v krátkosti něco povíme (pokud znáte, tak je přeskočte) a pak se podíváme na další nemoci v souvislosti se vztahem k našemu tělu.

Anorexie se většinou vyskytuje u dívek okolo dospívání a projevuje se naprostým odporem k jídlu. Za mentální anorexii se považuje stav, kdy váha klesne pod BMI 17,5. Dívky velmi často hladoví nepozorovaně do doby, kdy už jsou tak hubené, že při pohledu na ně většina lidí posoudí jejich váhu jako kritickou. Tyto dívky mají ale stále pocit, že nejsou dostatečně hubené. Samy sebe trestají, pokud sní víc, než si stanovily jako svou bezpečnou hranici. Za tuto hranici považují například jedno vajíčko, jedno jablko, či plátek sýra apod. Tato PPP se projevuje jak odmítáním jídla, tak užíváním různých diuretik, laxativ či excesivním cvičením. U anorexie jsou největším problémem zdravotní rizika, která s sebou anorexie přináší, a to od vynechávání menstruace přes depresi, anemii až po selhávání důležitých životních orgánů důsledkem rozvráceného metabolismu.

Bulimie je charakterizována záchvaty nadměrného přejídání velkého množství jídla, většinou takového, které dotyčná vnímá jako nezdravé. Po takovémto „záchvatu“ dotyčnou přepadnou výčitky ohledně množství snědené potravy, které jsou tak palčivé, že musí ven spolu se snědeným jídlem. Tyto dívky či ženy po snědení jídla zvrací, nebo užívají laxativa, diuretika, anorektika a jiné látky k hubnutí. Bulimie je velmi častá i u starších žen kolem 30 let věku, není to jen nemoc mladých dívek. I když zhruba polovina anorektických dívek trpí záchvatovitým přejídáním. I bulimie má svá zdravotní rizika v podobě zvýšené kazivosti zubů, potíží s jícnem a žaludkem, nepravidelnou menstruací, anémií, depresí, nízkým tlakem apod.

Kromě těchto dvou nemocí existují i další dvě méně známé označení v souvislosti s kultem těla, a to:

Semirexie, kdy se jedná o tzv. poloviční anorexii. Dívka či žena trpící semirexií rovněž extrémně dbá na svou štíhlost, pečlivě si vybírá svou stravu, stravuje se výhradně dietně a co nejvíce zdravě (ovoce, zelenina, žádné tučné, rafinované a slazené výrobky) a všechno jídlo přepočítává na kalorie a většinou i velmi cvičí. Přístup k jídlu a vlastnímu tělu je pro takové dívky a ženy (které jsou většinou velmi atraktivní a vzdělané) posedlostí a kvůli této nemoci jsou schopny provádět velmi zvláštní věci, ať už je to třeba vyhodit celý zbytek dortu z oslavy, jen aby ho nesnědly a netrpěly pak výčitkami z jídla. U této nemoci PPP je největším rizikem její tenká hranice s anorexií.

Bigorexie je další nemocí PPP, kdy jedinec trpí posedlostí vlastním vysportovaným tělem v duchu „svaly nade vše“. Jedinec s touto nemocí PPP propadá náruživému cvičení, závislostí nad posilováním a tréninky, kterým podřizuje svůj Život. Velká část lidí s bigorexií jsou muži, ale výjimkou dnes nejsou ani ženy.  Největší nebezpečí této nemoci spočívá v nadužívání preparátů na bázi bílkovin, aminokyselin a anabolických steroidů, které mohou vést k narušení činnosti jater a ledvin. Tato nemoc je velmi častá u jedinců, kteří např. ve škole zažili posměch, šikanování či ubližování.

Co mají všechny tyto nemoci společného? Všechny nemoci jsou ovlivněny naším přístupem k jídlu. Všechny spojuje porucha PŘÍJMU potravy a přístup k vlastnímu tělu. A tady se dostaneme k těm příčinám… Co je to vlastně naše tělo? Na svých sezeních používám výklad podle Human designu, který o těle mluví opravdu krásně. Když se naše Duše narodí sem na Zem, dostane tělo, aby se mohla pohybovat ve hmotě. Tělo je tedy náš dopravní prostředek, bez něj bychom nemohli existovat. Abychom se mohli v Životě pohybovat plynule, je zapotřebí vědět, jaký dopravní prostředek jsme dostali. Jinak se budeme pohybovat v trabantu, jinak v Maserati a jinak v dodávce, autobusu či tramvaji. Znát naše vnitřní dispozice je jako složit zkoušky na řidičský průkaz. Bohužel tyhle dispozice se ve školách neučí. A neučí nás ani, jak mít rádi sami sebe. Příliš často se u duchovních nauk setkávám s tím, že lidé oddělují svou Duši od těla. Já osobně s tím nesouhlasím, protože mám za desítky let vyzkoušeno a potvrzeno, jak nádherně spolu může Tělo a Duše spolupracovat, pokud jim dáme prostor. I na svých konzultacích léčím vaše bolístky na obou těchto rovinách, protože jak se říká, když to nejde dveřmi, jde to třeba oknem. :) Pokud se nám v Životě nedaří něco změnit v našich návycích a zvycích, můžeme si pomoci tím, že změníme něco v souvislosti s naším Tělem: třeba spánkové a stravovací návyky, míru a způsob pohybu, výživy, akčnosti apod. Pokud dáme prostor moudrosti našeho Těla, může nám ukázat, jaké bolesti Duše jsme si sami v sobě skryli prostřednictvím psychosomatiky, která nám může být zkratkou k řešení našich trápení. I nemoci PPP jsou takovým voláním Duše. Každá nemoc Těla je totiž prvotní nemocí a strádáním Duše. Média nás mohou masírovat, jak chtějí, ale pokud budou naše Duše zdravé a spokojené, žádnou z výše uvedených nemocí se nesetkáme. Protože ve zdravém těle zdravý Duch, jak věděli už v antice. Kalokagathia je staré antické přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. A to je přesně jádro toho, co v sobě skrýváme a co řešíme těmito nemocemi PPP. Bojíme se PŘIJMOUT, PROTOŽE VĚŘÍME, ŽE TOHO NEJSME HODNI. TRPÍME POCITEM, ŽE NEJSME DOST DOBŘÍ PRO TY, KTERÉ V DANOU CHVÍLI MILUJEME NEJVÍCE, PRO SVÉ RODIČE. Trestáme za to, když přijmeme něco radostného do svého Těla, protože se bojíme a bráníme tomu, abychom přijali něco radostného a NAPLŇUJÍCÍHO i do své Duše. Protože jsme si činy našich nejmilejší vyložili tak, že nejsme hodni Lásky. Že nejsme hodni jejich pozornosti, péče, něhy a bezpodmínečného přijetí. Cítíme se TAK ODMÍTÁNI, AŽ ODMÍTÁME VŠECHNO VE SNAZE ZAVDĚČIT SE, BÝT PŘIJATI. Každá buňka našeho Těla tak moc touží po Lásce, až je naplněná až po okraj bolestí touto palčivou touhou. Podle toho, od kterého rodiče se nám nedostává Lásky, podle toho si „vybíráme“ jednu z těchto nemocí, kterou se chceme z této své nedokonalosti vykoupit. Matka má dávat výživu, Lásku, bezpodmínečné přijetí a otec podporu, důvěru, zájem a ocenění. Pokud se nám nedostává Lásky a laskavé péče, hladovíme. A protože tímto odmítáním a chladem trápíme, nechceme být Ženami, protože se bojíme, abychom nebyly stejně tak chladné. Anorexie tak maskuje ženské znaky těla, že poskytuje obranu proti ženskosti a jejím symbolům. Pokud se nám nedostává podpory, zájmu a ocenění, naše živelnost je srážena na kolena a my jsme zanedbáváni v našich základních potřebách, tak zvracíme. U lidí postižených bulimií může být v rodině často přítomno násilí a tak i my se následně trestáme, když PŘIJMEME něco příjemného a, protože je nám vštěpováno, že si zasloužíme trest a nejsme hodni něčeho laskavého a dobrého, protože jsme zlí, špatní, nehodní… A běda, když si v tomto velmi citlivém období vyslechneme poznámky o tom, jak vypadáme, jak jsme tlustí, vychrtlí, že jsme přibrali, že máme taková a maková stehna, bříška… naše Duše trpí a my s nimi.

Jídlo je primární výživou našeho Těla spolu se vzduchem a vodou, které přijímáme. Stejně, jako auta potřebují jezdit na benzín či naftu, tak i naše Těla potřebují natankovat živiny, aby mohly jet Cestou našeho předurčení k našemu cíli. Jak byste chtěli jet dál po silnici, kdyby vám došel benzín??? Chtěli byste tlačit své auto, nebo z něj vystoupili, nebo prostě jen natankujete ten správný benzín, abyste mohli jet dál? Porucha příjmu potravy je signálem, že nechceme jít dál tak, jak jsme. Je to signál, že něco na naší Cestě není v pořádku, že nás něco tíží jako koule na noze a bere nám sílu jít/jet naší Cestou.

Myšlenkové vzorce, které si vytváříme ve svých dětských letech, vytváří velmi silné otisky v našem limbickém systému. A my pak tyto vzorce žijeme dál, aniž bychom se nad jejich smysluplností pozastavovali. Je to izolace a bezmoc, co činí z bolestné zkušenosti traumatickou natolik, že tvoří podstatné části našich Životů. Osobně věřím v to, že v našich Životech souvisí všechno se vším a že vše je spolu nějak propojené. Ráda čtu znamení a příběhy „ŘEČI SVĚTA“, protože za vším tím pozlátkem a maskami se skrývají opravdové poklady světa. V mém Životě mi dávalo vždy největší smysl hledat souvislosti událostí, které jsem prožívala. Jsem paličák od dob, co si pamatuju a tak většinou neustanu, dokud na své otázky nedostanu odpověď. Pamatujete tu slavnou básničku ze školských let: „Jak lvové bijem o mříže … my bijem o mříž ducha lvi a my ji rozbijeme!“? Ona paličatost či odhodlání je tím, co nám pomáhá jít za hlasem našeho srdce a jít Cestou, která nám byla předurčena, která je ta naše. Co vysíláme, to i přitahujeme. Pokud stejně jako já věříte, že se nám v Životě děje přesně to, co si do něj přitahujeme a že platí „jak uvnitř, tak navenek“, tak jste již velmi blízko odpovědím.

Ptáte se, jak to můžu všechno vědět? Odpověď je jednoduchá, jako u většiny věcí. :) I já jsem kdysi dlouhá léta bojovala s nemocí PPP. Sama, v tichosti a bez vědomí ostatních, jako to dělají všichni, kteří trpí touto nemocí a všechny mé Ženy, které nyní ke mně s touto nemocí dochází. Dnes je můj vztah k mému tělu i k jídlu naprosto jiný, než byl před léty. Mé Tělo už sice nevypadá tak ladně, jako tehdy a těhotenství na něm zanechalo své stopy, občas je někde něco jinak, než bych chtěla, ale JE TO MOJE TĚLO A JÁ HO BERU TAKOVÉ JAKÉ JE. Což neznamená, že se s ním nesnažím dál pracovat. :) Pokud čtete tyto řádky a cítíte, že na vašem vztahu k jídlu není něco v pořádku, tak poslouchejte své Tělo a svou Duši. Co vám chtějí říct? Proč si nemůžete užít své jídlo v klidu, beze spěchu a hlavně BEZ VÝČITEK??? PROČ SE TÝRÁTE A TRESTÁTE??? PROČ SI NEDOPŘEJETE RADOST ZE ŽIVOTA??? Budu vám teď mluvit z Duše, když řeknu, že ta radost ze Života chybí i ve vašem běžném Životě? Pokud si neumíme užít své jídlo, pokud jsme na jídlo, hubnutí a své Tělo upnutí až příliš a do té míry, že nás to ovlivňuje v našem každodenním Životě, tak se zastavte. O nic nejde. Klidně dýchejte, dokud napětí nepovolí. Jste krásné bytosti. Všichni do jedné, všichni do jednoho. ANO, I TY SI ZASLOUŽÍŠ LÁSKU. ZASLOUŽÍŠ SI TO NEJLEPŠÍ, ZASLOUŽÍŠ SI MILOVAT I BÝT MILOVÁNA, MILOVÁN. TVÁ DUŠE UŽ NEMUSÍ HLADOVĚT PO LÁSCE. TVÁ DUŠE UŽ MŮŽE PŘESTAT VĚŘIT, ŽE NENÍ DOST DOBRÁ. JE NA ČASE UZAVŘÍT MINULOST. JE NA ČASE ZAČÍT ŽÍT A RADOVAT SE.

Cesta ven z těchto nemocí existuje. Je to jemná práce, kdy já osobně postupuji léčením Těla i Duše a vracím jim jejich moc a propojení, které bylo přerušeno. Léčit je potřeba obě úrovně. A metodu, kterou na to mám, mají mé Ženy moc rády, protože mají za „trest“ nařízené samé příjemné úkoly.  Tohle mi nedávno poslala jedna má skvělá Žena po práci na jejím vztahu k vlastnímu tělu a jídlu. S jejím Laskavým dovolením sdílím:

„Tak jsem si vychutnala ráno čokoládu, bábovku a kávu a měla jsem při tom takovou radost a takový ten vítězný pocit, že ať si říká kdo, co chce, je mi to fuk. Měla jsem takovou radost, že jsem mohla něco provést! Byla jsem opravdu jako to dítě, co zažije nějaké dobrodružství napříč všem zákazům! :)

Vám všem, které se trápíte svým Tělem, jeho proporcemi, vám, které řešíte, co můžete sníst a v jaké míře a trápíte se, když „zhřešíte“, chci vzkázat jedno. Už se nemusíte za nic trestat, už nemusíte odmítat radost a Lásku ze svého Života. Radosti a Lásky je tu dost pro všechny a já VÍM, ŽE VY SI TU LÁSKU A RADOST ZASLOUŽÍTE. Věřím tomu, že když vaše Duše čte tyto řádky, je plně připravena uzdravit své bolesti, kterou jsou prvotní příčinou toho, jaký vztah k sobě a k jídlu či cvičení teď máte. Protože když jsme na něco připraveni, Vesmír nám sám vše nadělí na zlatém podnose. :) Uzdravte své Duše, ať vaše Těla mohou poznat radost tohoto Života. Nebo nechte na čas radovat se vaše Tělo, ať vám ukáže, jakou radost může prožít vaše Duše. Zkuste si dát předsevzetí, že si pro začátek jednou týdně dopřejete jídlo vašich snů a že si ho vychutnáte s radostí. A pak si dejte další a další milníky, dokud se nenaučíte užívat si každé jedno jídlo. Nemusíte se bát, že byste skončili s tím, že by vaše tělo jedlo a jedlo a žilo na sladkém/slaném/nezdravém… Vaše Tělo je moudré stejně jako vaše Duše. A ty ví, co je pro vás nejlepší. Držím vám pěsti!

Buďte s Láskou a v Lásce <3

Lenka

Pro více inspirace sledujte mé stránky na Facebooku ***My jsme TVŮRCI***, nebo si nechte zasílat novinky z mého webu www.myjsmeTVURCI.cz. :)

Jmenuji se Leni Lipenská a provázím vás na vaší Cestě k vaší jedinečné tvořivé síle a předurčenosti vaší Duše. Díky svému daru vidět a cítit věci skryté a okem neviditelné, vám pomáhám rozplétat nitky vašeho Života, abyste porozuměli své Duši a souvislostem toho, co se vám v Životě děje. Provázím vás na vaší Cestě k vaší pravé podstatě, pomáhám vám uzdravit vaše dávná zranění a najít vaši Tvořivou sílu, abyste se mohli stát vědomým Tvůrcem vašeho Života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů