Energetické předpovědi

Na této stránce najdete energetické předpovědi pro jednotlivá období roku 2020.

ENERGIE ROKU 2020

Jaké budou energie letošního roku? Co pro nás letošní rok má připraveného? Jaké budou jeho výzvy a učící procesy?

Každý rok s sebou nese energie, které na nás působí po celý daný rok a které přináší určitá témata k otevření, ke zpracování a uchopení. 

Jaká budou témata pro tento rok, který začíná 22. 1. 2020 se dozvíte níže. Já jsem tomuto roku dala pracovní název: 

"NIC NÁS NEZASTAVÍ." :)

ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Nové předpovědi zde najdete vždy každých 6 dní.

Na tomto místě najdete vždy aktuální předpověď, starší předpovědi najdete níže na stránce.

Energie budou vždy doplněné afirmací nebo úkolem pro daný týden (energie se mění každých 6 dní), které si můžete říkat, cvičit a kterými můžete čistit právě to téma, které přichází, protože pak půjdete s tokem Života a ne proti němu. <3

Energie 30. 3. 2020 - 4. 4. 2020

S novým týdnem přichází nová energie: tenhle týden je čistě o naší mysli, o naší železné vůli a kázni, které mohou vést k nalezení a sdílení hlubokých řešení na kolektivní úrovni. City jsou tento týden něco, co stojí mimo hru kromě vlivu Neptunu a v závěru tranzitu i Merkuru, které nás pobízí na duchovní úrovni zabývat se naší otevřeností a upřímností v každodenních situacích podle toho, co cítíme uvnitř.

Slunce tento týden vstoupilo do brány 21 – do brány Lovkyně či Lovce, do brány, která je velmi úzce spjata s potřebou materiální kontroly, s potřebou podpořit manifestaci síly na naplnění potřeb nás a našich nejbližších. Cílem je hledat a najít taková logická řešení postavená na jasných faktech, která na kolektivní úrovni pomohou změnit vnější podmínky a prostředí.

Země nás tento týden tahá do svých hlubin: tento týden máme aktivovanou bránu 48 – bránu Hloubky, která nás učí talentu postavenému na dostatečně pevných a kvalitních základech tak, aby mohla rozkvést moudrost hodná mistrovství. Zároveň je ale tahle brána i spojena s temnotou skrze vyvolávání kolektivních strachu útočícího na niternou slabinu naší vlastní nedostatečnosti či nepřipravenosti: ten, kdo si nevěří (a nemyslím jen na nevědomé úrovni, ale i na úrovních hlubších), ten se tento týden může bát toho, co by se mohlo nám lidem (jakož i jedincům) stát, když bychom nenásledovali konkrétní modely a vzorce chování, když bychom nenásledovali konkrétní nařízení a postupy.

Jestli vám v této souvislosti naskakuje myšlenka obav a strachů, tak vězte, že v tento týden projdeme vlnami od ostražitosti, přes touhy uplatnit všechnu svou moc, vůli a sílu pro manifestaci ve hmotě, které se následně přehoupnou přes bezmocnost, abychom pak talentovým způsobem mohli upřít své síly na nalezení takové strategie, která nám objektivně pomůže zkrotit ten chaos, který víří kolem nás.

Abychom toho dosáhli, bude nás tento týden čekat utkání se s našimi vlastními obavami a strachy z toho, že nejsme dost dobří pro to, abychom naplnili volání našich Duší, což nás může shodit na myšlenkové dno, kdy možná budeme pochybovat o sobě i o svých darech.

Pokud se vám toto ale stane, tak vězte, že pád na dno znamená, že se už můžete odrazit vzhůru: jakmile si své dno uvědomíte, nastává čas aktivní práce a zapojení vaší mysli do tvorby takového plánu, který vyvolá akci na změnu uspořádání vašeho Života, vašich zvyků a zvyklostí, vaší denní rutiny, využití vašeho času, přeorganizaci domova či vašeho Života vůbec.

Jakmile totiž budete mít svou vizi, chytíte onu myšlenku růstu usazené na pevných základech vaší vnitřní pravdy a upřímnosti, pak najdete zdroj vašeho nevyčerpatelného naplnění. A to stojí za tu námahu tohoto týdne, co myslíte? :)

Tak se držte, milí Tvůrci a kdyby cokoliv, tak mi napište.

S Láskou Lenka

Energie 24. 3. 2020 - 29. 3. 2020

Úterním dnem Slunce vstupuje do brány 17 – do brány Názorů / Následování a postavilo se tak do stejné brány, v níž stojí náš karmický učitel Cheirón.

Přiznám se, tyhle energie vám neposílám s předstihem, protože mi to prostě nešlo dřív sepsat, protože najít ty správná slova je teď podstatnější, než kdy jindy... Energie, která přichází a dál se bude proměňovat, totiž s sebou nese velmi podstatné a důležité TÉMA INICIACE A VELKÉ TRANSFORMACE SKRZE NAŠI MYSL.

Naše mysl bude teď nějako dobu velmi aktivní, protože se potřebuje zabývat určitými tématy, abychom mohli rozkrýt a rozebrat své myšlenkové vzorce a struktury v podstatě na atomy s jedním jediným cílem: COKOLIV PO-CHYBNÉHO A NESPRÁVNÉHO V NAŠICH VZORCÍCH, ZPŮSOBECH ROZHODOVÁNÍ, V NAŠEM CHOVÁNÍ ROZKRÝT, ZPOCHYBNIT A PŘIPRAVIT K BUDOUCÍMU UCHOPENÍ DO SLOV A VYJÁDŘENÍ.

V těchto dnech až do neděle potřebujeme porozumět svým názorům na Život, na svět, ale především POTŘEBUJEME POROZUMĚT NAŠEMU STRACHU VŮČI AUTORITÁM A TAKÉ Z NAŠÍ NEDOKONALOSTI, KTERÉ NÁM BRÁNÍ PROJEVIT SVOU JEDINEČNOST A OSOBITOST.

Ten obrovský myšlenkový tlak je teď neuvěřitelně posilován postavením Pluta, Jupiteru i Marsu v bráně 61 – v bráně VNITŘNÍ PRAVDY, které nás vyloženě vnitřně tlačí k tomu, ABYCHOM SE PROMĚNILI. PROMĚNA A ZMĚNA STARÝCH PŘEŽITÝCH STRUKTUR SMĚREM K VNITŘNÍ PRAVDĚ JE TOTIŽ NAŠÍM KARMICKÝM ÚKOLEM V TYTO DNY.

Míra našeho čištění od nánosů, které se v našich myslích a Duších za naše Životy i předchozí generace nakupily, bude mít vliv na to, s jakou silou se v následujících týdnech budeme umět postavit výzvám, které nám do Života přijdou. To, že máme nyní takovou karanténu, je totiž „jen“ spouštěčem něčeho vyššího, naší velmi zásadní proměny. NA OCHRANU A OSVOBOZENÍ SE od těchto nánosů si v těchto dnech (až do 8. dubna 2021) můžete VOLAT ARCHANDĚLA MICHAELA, který je patronem těchto dní a jehož archetypální energie přináší sílu zvítězit nad temnotou v našich myslích, abychom mohli otevřít své srdce Lásce a přijetí.

Jak tuto vnitřní pravdu najít?

Obecný návod se mi píše velmi těžko, a to právě proto, že jsme každý jedineční a jiní a CO PLATÍ NA JEDNOHO, NIKDY NEBUDE PLATIT NA DRUHÉHO. A navíc taky proto, že jsme tento týden silně pod energií Saturnu v bráně 60.5, kterou ve čtvrtek doplní i energie Marsu v této 60. bráně, která nám přináší PŘÍLEŽITOST K VELKÉMU RŮSTU SKRZE PŘIJETÍ OMEZENÍ, KTERÉHO SE NÁM PO CELÉM SVĚTĚ V TĚCHTO DNECH DOSTÁVÁ. A to s jedním jediným cílem: proměnit nás skrze přijetí naší individuality, toho, jak jsme každý jiný v mnoha směrech a ohledech. Omezení nejsou jednoduchá a budou se projevovat skrze pulzní energii, která vám věci buď dovolí měnit, nebo vás nechá čekat na ten pravý impulz. Prosím naslouchejte těmto impulzům a nesnažte se v tyto dny něco rvát přes koleno.

Cestou, kterou se máme v těchto dnech vydat (a bude to náš úkol do 5.8.2020), bude Cesta proměny našeho vlastního chování, díky čemuž proměníme i zvyklosti chování ve společnosti. To, co teď měníme, jsou staleté struktury postavené na strachu, které potřebujeme změnit na ladění se na naše vnitřní pocity a pohnutky. Přecházíme v podstatě ze strachu k Lásce, z racia do emotivna. A taková velká změna si žádá čas a postupné kroky, tak na sebe netlačte, ale dělejte nejvíc, co umíte. <3  

Ten nejlepší způsob, jak si uvědomit své hranice a nastavení toho, jak to v sobě uvnitř máme a cítíme, je skrze extrémy a extrémní chování projevené ve vztazích, mezi nimž teď můžeme oscilovat. Takže pokud jste třeba doma s dětmi či partnery a jeden den je milujete až do nebe, zatímco druhý den byste je nejraději prodali prvnímu kolemjdoucímu, tak vězte, že i tento extrém může být ovlivněný tím, čím právě procházíme, protože právě ony vnější podmínky jsou oním katalyzátorem k tomu, abychom začali dělat věci tak, jak je opravdu cítíme. A NALÉZT VLASTNÍ STŘED MŮŽEME POUZE TEHDY, POKUD JSME SI VĚDOMI OBOU KONCŮ - OBOU POLARIT A EXTRÉMŮ. <3

Klíčem je nyní si skrze naše vztahy s druhými uvědomit, že jsme každý jedinečný. A že tato jedinečnost s sebou nutně nese to, že se nám nemusí líbit chování všech lidí okolo a zároveň že ani tato rozdílnost není důvodem k negaci vůči lidem, kteří to mají jinak, než myA také to znamená, že ani my nebudeme splňovat očekávání těch, s nimiž přijdeme do kontaktu. Cílem je totiž v tomto týdnu zvědomit si své hluboké vnitřní myšlenky a pohnutky skrze vztahy a dohody s druhými, abychom se v dalším týdnu mohli prokousat tím, co tato jinakost přináší do našich vztahů a do praktického Života, abychom následně našli sílu šokujícím způsobem vyjádřit svou vnitřní pravdu a rozdílnost.

Aspekty a stránky naší psyché a především mysli nám v těchto dnech přinesou touhu zapracovat na vyčištění vztahu se svými rodiči (pokud s tímto tématem chcete pomoci, napište mi a ukážu Vám, jak se podívat na tyto podstatné životní vztahy z jiného úhlu pohledu), nechají nás i nakouknout pod pokličku našeho strachu z autorit či touhy po dokonalosti a vše se v nás budou snažit probouzet právě skrze pečování o druhé a stažení se do našich Domovů.

Dovolte si tedy tuto zdánlivou nečinnost. Toho stažení se do sebe a zastavení se nám bylo potřeba. V našich myslích a srdcích se teď svádí boj mezi dobrem a zlem. Dovolte si nechat vyhrát dobro. Pozvěte a přijměte do svých srdcí Lásku a světlo. <3

Protože teď je ten nejlepší čas na spojení se se svou Duší, Láskou a Světlem. <3

 

Držte se Tvůrci! S Láskou Lenka

PŘEDCHOZÍ ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Na tomto místě najdete předpovědi energií pro předchozí období.

Energie 18. 8. 2020 - 23. 3. 2020

Energie Slunce pro nadcházejících 6 dní přináší téma brány 25 – brány ZAPOČETÍ – INICIACE a hlavně NEVINNOSTI. Energie Slunce je o tom vytáhnout nás ven z našich ulit, probudit nás a ponouknout nás k nějaké akci, projevu, rozhodnutí či uvědomění.

Energie, která nám bude následujících 6 dní vládnout, bude velmi intenzivně prověřovat našeho Ducha. Výzev, kterých se nám v těchto dnech dostane, bude více a velmi silně nás povedou k uvědomění si univerzálních principů univerzální – bezpodmínečné Lásky, kterou tato energie přináší.

Univerzální Láska zní jako krásný pojem, ale je potřeba jít hlouběji a dívat se na to, odkud tento princip pochází a co přináší. Nevinnost (a také hlubokou vnitřní moudrost, poznání a probuzení), které v tomto týdnu můžeme objevit, je důsledkem výzev, které nám Život přináší, aby prověřil našeho Ducha i naši osobnost skrze náš stín. A vše, co tento týden bude vyvěrat ven, bude výsledek působení naší mysli, kterou potřebujeme přijmout jako produkt našeho Těla, jako něco, co k nám patří a s čím není potřeba bojovat, ale co je potřeba přijmout a asimilovat. Protože to je výzva, kterou nám přináší postavení planety Země v bráně 46 – v bráně Odhodlání já / Tlačení vzhůru, která je velmi spojena s naší fyzickou existencí a s procesem uvědomění našich niterných myšlenek i pocitů.

Lekce, kterými budeme v tomto týdnu procházet a kterým se budeme učit, budou odvozené od naší podmíněnosti, od našeho nasazení změnit se – vyrůst – dospět a naplnit své poslání a od toho, jakým způsobem budeme schopni absorbovat zkušenosti, které prožíváme. Zkušenosti těchto dní v interakci s druhými lidmi budou hlubokým spirituálním procesem, který budeme moci hodnotit pouze tehdy, až celý cyklus zkušenosti završíme a dokončíme. Pokud se nebudeme umět odevzdat přirozenému cyklu a vývoji Života, může být naše Tělo bude oslabeno (nebo může selhávat ve smyslu obrany před nemocemi) neustálým stresem a prožíváním konstantních krizí plynoucích ze vzdorování přirozenému flow Života a životní energie.

 

Postavení planet v tomto týdnu bude hodně o rekalibraci naší mysli, našich morálních hodnot a zásad, našeho naplnění, našeho smíření se Smrtí, ale také smířením se s možnými ztrátami, boji, nedostatky a rozdíly mezi tím, co bychom chtěli a mezi tím, jaké budou naše aktuální možnosti: hexagram Slunce totiž tlačí na naše nitro, abychom si ujasnili, jak  to máme se lpěním na materiální rovině: tento týden nečekejte materiální úspěchy, spíš se připravte na hluboké vnitřní procesy, které přinesou mentální a spirituální obnovu (některé myšlenky a úvahy mohou být opravdu tíživé, protože materiální jistoty budou tématem tohoto týdne).

 

Budeme se potřebovat odvážit se podívat do temných koutů své mysli. Budeme se muset utkat s vlastnostmi chamtivosti, soutěžení, praní, nenávisti, nedostatku, lpění, bojovnosti, různých strachů a obav plynoucích ze všech možných zákoutí naší Duše. V tomto týdnu je možné, že věci uvidíme pesimisticky a černě, ale v takovou chvíli bude potřeba si uvědomit, že HOJNOST JE JEN OTÁZKOU DUCHA. Pamatujte, V TOMTO TÝDNU SI NEJLÉPE SE SVÝMI OBAVAMI A TĚŽKOSTMI PORADÍTE TAK, ŽE JE BUDETE SDÍLET SE SVÝMI BLÍZKÝMI, protože skrze toto sdílení se obohatíte obě strany a pokud vás bude něco tížit, je možné najdete i způsob, jak se znovu odrazit ode dna. Navíc toto sdílení může pomoci posílit vaše kladné morální hodnoty a vaši dharmu, protože právě Uran přinese energii pečování skrze bránu 27 Starání se a výživy v lince chamtivosti, s kterou se potřebujeme vypořádat.

Ego bude hodně silné téma tohoto týdne, spousta planet nahrává tomu, abychom si uvědomili své stíny, své slabiny, své pudy přežití, které se budou tento týden hlásit o slovo a celkově se to v nás bude hodně mlít a my můžeme být zahlceni hodně náročnými myšlenkami, obavami, strachy a také pudy. Mějte ale na paměti, že to je lekce Saturnu, kterou když zpracujeme a pochopíme, pak se může stát naším katalyzátorem na Cestě k sobě, což se v následujících týdnech ukáže jako velmi správné zaměření.

 

A CO SI TEDY TENTO TÝDEN ZPRACOVAT A PŘIJMOUT, OČISTIT?

Veškeré situace nás karmicky vedou k tomu, abychom se zastavili, nadechli a rozjímali; abychom rozlišili staré a přežité vzorce a pravdy a odložili jsme ze svých zad se vší úctou k našim předkům a naučili jsme se vidět věci v pravdivějším světle, byť tato pravda někdy bude vykoupena vlastním potem a krví.

V tento náročný týden myslete na to, že obavy a strachy doslova o přežití, existenciální jistoty, blahobyt a zázemí budou důsledkem tranzitu, jehož cílem není nás položit a potopit, ale prověřit naši morálku, čistotu naší Duše a našich rozhodnutí a našeho směřování.

Uvědomte si tento týden, že jste pozorovatelem svého Života a nechte ho skrze sebe plynout, aby vás dovedl k moudrosti toho, na čem v Životě opravdu záleží.

 

A protože půjdeme tento týden docela dost na dřeň, mám pro vás dnes tuto afirmaci:

„Dovoluji si přijmout výzvy mého Života, aby prověřily mé hodnoty, pohledy na svět i mou morálku a mohly mi tak přinést moudrost, čistotu a sílu mé Duše a nevinnost? Ano. A dovoluji si to právě teď? Ano.“

 

Držte se, Tvůrci! <3 A kdybyste potřebovali pomoci, tak mi napište, nebo zavoaejte. 

Energie 13. 2. 2020 - 18. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 30 - Rozpoznání pocitů ve znamení Slunce a brány 29 - Říkání ANO ve znamení Země.

Energie těchto dní nás učí tomu, že věci možná někdy nejsou takové, jaké bychom chtěli, ale jaké POTŘEBUJEME ABY BYLY. Všechny naše zkušenosti a prožitky pochází z našich přání a tužeb, z vedení Života a Osudu či Předurčenosti, které se snaží vést nás Cestou, která je pro nás ta nejlepší. Pokud nenasloucháme své mysli, ale svému vnitřnímu hlasu, pak vždy najdeme to, co hledáme.

Energie těchto dní nás nabádá k tomu, abychom dobře volili a vážili, na co ve svém Životě řekneme ano a na co ne. Abychom dobře vážili, do čeho dáme svou energii, protože toto rozhodnutí nás povede přesně k takovým zkušenostem a prožitkům, které čekají za tímto rozhodnutím. 

Važte tento týden velmi pečlivě své sny, vize, plány a rozhodnutí, než se do něčeho pustíte. Naučte se pracovat se svým vnitřním hlasem, abyste utišili svou mysl, naslouchejte svým pocitům a vnitřnímu moudrému vedení a ptejte se sami sebe... "Je toto Cesta mého srdce?" 

Přeji vám báječný týden plný vzrušujícího sdílení vašich prožitků. <3

Energie 9. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 49 - Principy ve znamení Slunce a brány 4 - Formulování ve znamení Země.

Energie těchto dní je o odmítnutí toho, co nám neslouží. Je o věrnosti tomu, co nosíme ve svém srdci. Pamatujte na to, že stále hledáme svou vnitřní záři a světlo díky postavení planety Pluta. A tu nenajdeme tak, že budeme následovat to, co nám někdo řekl, že je správné, ale najdeme ji tak, že budeme hledat odpovědi na své otázky, že použijeme svou mysl jako zdroj inspirace k tomu, abychom si uvědomili, co je na naší Cestě "podezřelé", co nerozunuje s naší vnitřní pravdou.

Všechny tyto dny nás mohou dovést k sobě. Jen je potřeba zapojit zdravého kritika a podívat se na náš Život tzv. out-of-the-box. Hledejte místa, kde věci nejsou takové, jaké by měly být: hledejte pocit napětí, nesrovnalosti, ustrnutí a bolesti, když se k něčemu přiblížíte. Využijte chvíle, kdy se necítíte dobře, abyste prozkoumali danou situaci, rozhodnutí z pohledu toho, zda je vše tak, jak si přejete, zda děláte to, co chcete a máte, nebo zda vás ovládá nějaký podvědomý program. Vesmír stojí při vás, tak toho využijte. :)

Energie 3. 2. 2020 - 8. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 13 ve znamení Slunce a brány 1 ve znamení Země.

Energie, které nás teď volají do světa i uzemňují, jin a jang vesmírných energií jsou teď o sdílení. O sdílení našich pocitů i sdílení našeho uvědomění a porozumění (ale i zmatku) tomu, co se právě děje. 

Slunce nás nyní vede k tomu, abychom naslouchali. Znáte to pořekadlo: Mluviti stříbro, mlčeti zlato? Ne nadarmo máme jednu pusu na mluvení, ale dvě uši na naslouchání... Velmi často se bojíme, že naše dary a talenty, naše moudra a sdělení nebudou rozpoznány, že nebudeme nikoho zajímat. Opak je ale pravdou: když přestaneme žít v zajetí strachů a dovolíme si spočinout na naší Cestě, tak právě tehdy nás okolní svět může rozpoznat daleko lépe a daleko více pravdivěji. 

Otevřete nyní svá srdce naslouchání, zastavte na chvíli své obavy a dovolte si otevřít se zvědavosti toho, co je tam venku. Slunce nám přináší dar slyšet tajemství a informace, které nejsou běžným sluchem zachytitelné... Je na vás, zda využijete této příležitosti. :)

Dovolíte-li si zůstat otevření, zůstanete-li chvíli v tichosti, objevíte skrze vaší vnitřní pravdu to, co potřebujete nyní najít nebo žít. A bude-li to tak správně, přinese vám zemská energie vhled ohledně toho, co je správné, kam se kdo či co má ubírat a dostane se vám i rozpoznání zvenku, abyste mohli tyto své dary a vhledy sdílet. Všechno je o vás a ve vás, pamatujte. <3

Energie 28. 1. 2020 - 2. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 19 ve znamení Slunce a brány 33 ve znamení Země. 

Energie těchto dní nás povedou k uvědomění si vlastních potřeb, ale i potřeb našich blízkých. Touhy, chtění a potřeby budou v těchto dnech na prvním místě a budou nás doslova tlačit k tomu, abychom podpořili naplnění potřeb nejen svých, ale lidí okolo nás.

Postavení Země v bráně Soukromí nás povede k tomu, abychom se stáhli dovnitř, do bezpečného útočiště, v němž bychom své slabé místa mohli proměnit ve svou sílu. Samota nás povede k tomu, abychom si prošli své zkušenosti, ponaučili se z nich a našli lekce a ponaučení, abychom si uvědomili, co můžeme přetvořit a co ne.

Dovolte si v těchto dnech projevit své touhy a přání a skrze svou samotu hledejte ty místa, které můžete přetvořit v něco většího. Tento rok je rokem naší vnitřní záře a pravdy, rokem zastavení se a nalezení naší vnitřní radosti, živosti a vitality. Hledejte tedy ty oblasti ve vašem Životě, které můžete proměnit, najděte lekce, z nichž se můžete poučit a které pak budete moci sdílet i s druhými lidmi a které podpoří ty, které máte rádi. Dovolte si napnout plachty, energie Nového začátku je zde! :)

OBJEDNEJTE SI SVŮJ VÝKLAD
my jsme Tvůrci - Lenka Lipenská

Už znáte své nastavení podle Human designu?

Chcete vědět, jak na vás působí současné energie?

Každý z nás má své jedinečné energetické a genetické nastavení.

Pokud své nastavení známe, můžeme využívat příznivých vlivů tranzitů a energií namísto toho, abychom se nechali strhnout k jednání, které nám nepatří. 

Daleko lépe pak proplouváme Životem v přirozeném běhu událostí k spokojenosti, klidu, rozpoznání a radosti namísto toho, abychom prožívali frustraci, vztek, odmítání a zklamání.

Pokud vás zajímá váš výklad, ráda ho připravím i pro vás. :)