Energetické předpovědi

Na této stránce najdete energetické předpovědi pro jednotlivá období roku 2020.

ENERGIE ROKU 2020

Jaké budou energie letošního roku? Co pro nás letošní rok má připraveného? Jaké budou jeho výzvy a učící procesy?

Každý rok s sebou nese energie, které na nás působí po celý daný rok a které přináší určitá témata k otevření, ke zpracování a uchopení. 

Jaká budou témata pro tento rok, který začíná 22. 1. 2020 se dozvíte níže. Já jsem tomuto roku dala pracovní název: 

"NIC NÁS NEZASTAVÍ." :)

ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Nové předpovědi najdete vždy každých 6 dní na mém YOUTUBE KANÁLE ZDE.

Na tomto místě najdete vždy aktuální předpověď, starší předpovědi najdete na mém kanálu rovněž, případně nějaké starší i níže..

Energie občas doplňuji afirmací, zamyšlením nebo úkolem pro daný týden, které si můžete říkat, cvičit a kterými můžete čistit právě to téma, které přichází, protože pak půjdete s tokem Života a ne proti němu. <3

PŘEDCHOZÍ ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Na tomto místě najdete předpovědi energií pro předchozí období.

Energie 3. 5. 2020 - 6. 5. 2020

Dnešním dnem nám Vesmír posílá ke zpracování nové téma. Dost zajímavé a dost podstatné.  :)

Více najdete ve videu zde a já jen dodám: mějte se rádi a buďte na sebe hodní.  <3

S Láskou Lenka 🐘

Energie 27. 4. 2020 - 2. 5. 2020

S novým týdnem tady máme opět nové energie, které s námi budou až do 2. května. I tento týden jsem Vám vložila energie formou videa na Youtube.  :)

Tento týden na nás budou působit dvě podstatné energie:
SKRZE NEUSTÁLÉ PŘEMÝŠLENÍ NAD NĚJAKÝM NAŠÍM TÉMATEM MŮŽEME OBJEVIT SVÉ AHA, SVOU VNITŘNÍ PRAVDU A MŮŽEME POZNAT - OBJEVIT NĚCO, CO NÁS VNITŘNĚ POSÍLÍ. POKUD BUDEME CHTÍT TUTO ENERGII SDÍLET A MANIFESTOVAT VE HMOTĚ (což nás čeká od příštího týdne), BUDEME SE POTŘEBOVAT VZDÁT SVÝCH OČEKÁVÁNÍ, abychom vytvořili něco společného, co zdaleka představuje možnosti jednotlivce. Protože SPOLU, BEZ OČEKÁVÁNÍ A V NAŠÍ VNITŘNÍ PRAVDĚ MŮŽEME NAJÍT CESTU – ŘEŠENÍ, KTERÉ HLEDÁME A POTŘEBUJEME.

Jak na to NAJDETE VE VIDEU. 

Více o tom povídám ve videu na Youtube zde.

Energie 22. 4. 2020 - 26. 4. 2020

Tento týden bude hladivý a pečující, jako mámina náruč, ale to neznamená, že budeme zahálet.  :) 

Tento týden před námi totiž stojí VÝZVA NAJÍT SVÉ PROČ. NAJÍT - HLEDAT - POZNAT SMYSL SVÉHO ŽIVOTA. Abychom mohli posílit svou energii, své bytí tady na Zemi a našli to své místo.  <3 Více o tom povídám ve videu na Youtube zde.

Bez riskování a odvahy to tento týden nepůjde.
A stejně tak to nepůjde se zavřeným srdcem: své poslání můžeme žít, když se otevřeme Životu. A když se otevřeme Životu, můžeme se otevřít i Lásce (a platí to i naopak).

A Lásce se nejlépe otevřeme tím, že se budeme starat o druhé, že o ně budeme pečovat, že BUDEME DÁVAT, ANIŽ BYCHOM NĚCO OČEKÁVALI. Že se otevřeme a nacítíme na druhé, abychom je podpořili a pomohli jim najít to jejich.

Díky tomu pochopíme, i co je naším úkolem. Díky tomu si sami budeme moci uvědomit, co chceme a po čem naše  <3 prahne. Jen u toho samozřejmě nepřebírejte odpovědnost za druhé a nezapomínejte pečovat i o sebe, protože TO, JAK MILUJEME SAMI SEBE, OVLIVŇUJE I TO, JAK MILUJEME DRUHÉ. TAK SI DOVOLTE ŽÍT A CÍTIT LÁSKU.  :)

Držím vám - nám pěsti a přeji láskyplný týden!
S Láskou Lenka 🙏🐘⭐️

STÁLE PLATÍ: ZKOUMEJTE SVÁ VNITŘNÍ NASTAVENÍ, PRAVIDLA, VZORCE A PŘÁNÍ A PTEJTE SE SEBE SAMÝCH, ZDA JSOU S VÁMI V SOULADU, ZDA S VÁMI STÁLE REZONUJÍ, NEBO ZDA JDE UŽ JEN O PŘEKONANÉ STÍNY MINULOSTI A MINULÝCH OČEKÁVÁNÍ A PRAVIDEL.

Více než kdy jindy potřebujeme rozlišovat, které naše myšlenkové vzorce, domněnky, pravidla, zvyklosti i zákony mají předpoklady přežít, a které je lépe opustit.

Energie 16. 4. 2020 - 21. 4. 2020

Skrze prvotní šok jsme hledali sílu na to, jak se prokousat překážkami, abychom se mohli přizpůsobit novým podmínkám: pokud jsme se otevřeli vesmírnému učícímu programu, tak jsme se leccos naučili, ledasčemu jsme se otevřeli a možná i začali nové věci, které nám měli pomoci růst a vyvíjet se dále v souladu s měnícími se podmínkami okolo nás.

Tento týden půjdeme v našem poznání ještě hlouběji: stále zůstáváme ponořeni do myšlenkového procesu, který je podstatný pro to, abychom svou situaci pochopili, abychom porozuměli jejímu hlubšímu smyslu a mohli jsme již za pár týdnů toto poznání zúročit skrze manifestaci ve hmotě.


Tento týden bude velmi intenzivní: věci nám totiž BUĎ PŮJDOU, NEBO NEPŮJDOU. Nic mezitím nečekejte. Budou chvíle, kdy ucítíme příval energie a budeme ji moci využít pro budování a rozvíjení naší životní síly a našeho Života, a pak přijdou chvíle, kdy se klidně budeme moci (obrazně řečeno) stavět i na hlavu a NEPŮJDE NÁM nic.

Tenhle stav je teď potřeba na 6 dní přijmout. Berte to jako čas, kdy máme otočit pozornost do sebe, abychom POZNALI, ABYCHOM POROZUMĚLI tomu, co potřebujeme objevit.

Energie, která nás teď ovlivňuje, touží po jediném: PO NAŠÍ PROMĚNĚ. Vím, že změnu hláskuje poslední dobou každý, ale o čem ta změna má být? O JEDINÉM: NÁSLEDUJÍCÍCH 18 DNÍ BUDEME JEŠTĚ STÁLE POHROUŽENI DO SEBE, ABYCHOM POZNALI, JAK VĚCI MÁME A ABYCHOM SE ZAMYSLELI, JESTLI JE TAKTO JEŠTĚ MÍT CHCEME.

NÁSLEDUJÍCÍCH 18 DNÍ ZKOUMEJTE SVÁ VNITŘNÍ NASTAVENÍ, PRAVIDLA, VZORCE A PŘÁNÍ A PTEJTE SE SEBE SAMÝCH, ZDA JSOU S VÁMI V SOULADU, ZDA S VÁMI STÁLE REZONUJÍ, NEBO ZDA JDE UŽ JEN O PŘEKONANÉ STÍNY MINULOSTI A MINULÝCH OČEKÁVÁNÍ A PRAVIDEL.

Chystáme si teď půdu pro něco nového: a to skoro vždy bolí, protože se v nás přímo alchymisticky mísí protichůdné energie, energie jing a jang, z jejich exploze bude moci vyrůst něco nového. Než se tak stane, budeme potřebovat překonat prvotní chaos a prvotní obtíže.

Obtíže na začátku překonáme jen tehdy, pokud zanalyzujeme všechny související vlivy, informace a vnitřní zmatky, abychom se vymanili z těchto vnitřních zmatků a procesů. Pak můžeme dovolit této hluboké transformující energii, aby nás vedla do míst, kde se rodí něco nového, co nás může hodně posílit. A jen tehdy, když to posílí nás, tak to může posílit i ostatní. (Nebojte se depresivních stavů: jsou dočasné a jsou vedlejším jevem vašeho vnitřního individuálního procesu.)

Více než kdy jindy potřebujeme rozlišovat, které naše myšlenkové vzorce, domněnky, pravidla, zvyklosti i zákony mají předpoklady přežít, a které je lépe opustit.
Dar rozpoznat ty vzorce a struktury, které tady s námi byly po staletí a již nám nevyhovují, již nejsou v souladu s naší vnitřní pravdou, celistvostí a integritou, je hlubokým myšlenkovým procesem, který nás v tento týden povede k hlubokému vnitřnímu poznání. Tedy pokud se tomuto procesu oddáme, nedáme se zastrašit nepříjemnými pocity a pokud se nebudeme bát zodpovědnosti, která se s tímto rozhodnutím váže.

Každé rozhodnutí, které totiž činíme z popudu naší mysli, a ne z popudu našeho dokonalého vnitřního hlasu, může vést k rozhodnutím, které nejsou s to najít rovnováhu mezi jednotlivými extrémy: a nalezení takového chování, které je postaveno na porozumění okolnostem, a přitom vyrůstá z Lásky k sobě samému i k ostatním… to je opravdu VÝZVA, KTERÁ TENTO TÝDEN OTEVŘE RŮZNÁ KARMICKÁ POUTA, ABY SKRZE VZTAHY K NAŠIM BLÍZKÝM A PÉČÍ O NĚ (či důsledky globálních opatření vůči současné pandemii) DOŠLO K ZAHOJENÍ NAŠICH KARMICKÝCH VAZEB, DÍKY NIMŽ BUDEME MOCI ODHODIT ZEJMÉNA HLUBOKÉ POCITY VINY, KTERÉ SI S SEBOU NESEME SKRZE NAŠE ŽIVOTY.

Vina je přitom jako „mor“, který stíhá naše srdce a nedovoluje nám se otevřít se Lásce a pravým hodnotám, na nichž budeme moci stavět naši budoucnost. Vina je balvan, který zamyká naše srdce a nedovoluje nám odpustit si naše minulé rozhodnutí a chování a udržuje nás v nevědomosti, bolesti a strachu.

Vina ale není zlá: vinu je potřeba přijmout jako součást naší Cesty k NADĚJI skrze „pokání“. Díky své síle totiž prověřuje naše svědomí do hloubky a dovoluje nám zahodit všechny minulé křivdy a bolesti. Vina je darem NADĚJE PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST. Vina je klíčem k transformaci a obrácení nás samotných ke světlu a Lásce. Je motorem, díky němuž budeme moci najít ty správná rozhodnutí ve svém nitru, které nás povedou k stavění základů něčeho nového, a tak úžasného, co bude mimo naše současné chápání.

Než se tak ale stane, budeme si potřebovat ještě chvíli nazout holiny, obout montérky a vzít si vidle na k vykydání „hnoje“ z našich maštalí. To proto, aby nám ta budoucnost měla z čeho vyrůst.  :) Protože jako u všeho… nejprve je vždy potřeba si zamést před vlastním prahem.  :) To vy ale určitě víte, protože pokud to čtete, tak je jasné, že jste přece TVŮRCI.  ;)

Dnes objímám, přeji hodně síly na těchto šest (už skoro 5 dní) a hodně silné ruce a vidle na zbavení se těch myšlenek, názorů a pravidel a způsobů, které už vám neslouží.  <3

 

Jestli je vina vaše téma, doporučuji vám tento svůj článek o vině.

Tak se držte, milí Tvůrci a kdyby cokoliv, tak mi napište.

S Láskou Lenka

Energie 10. 4. 2020 - 15. 4. 2020

S novým týdnem přichází nová energie: tenhle týden se zaměřme na to, abychom přijali změny jako součást svého Života a mohli jsme díky nim vyrůst. <3 

Slunce tento týden vstoupilo do brány 42– do brány Růstu či Vzestupu, do brány, která je velmi úzce spjata s maximalizací potenciálu díky růstu. Buďme v přítomnosti, dovolme Životu, aby nás vedl skrze zkušenosti k našemu zrání a  růstu a dovolme si získávat moudrost skrze tyto naše zkušenosti. 

Země nás tento týden zve ke změnám skrze bránu 32– bránu Hloubky, která nás přijmout změnu jako součást našeho Života a nelpět na tom, že vš musí zůstat tak jak je, při starém.

V kombinaci s ostatními planetami máme tento týden před sebou plný požehnání, jistot a zajištění, pokud žijeme v souladu sami se sebou a svou vnitřní pravdou, nebo pokud žijeme pod nadvládou svých nepravých programů, pak se můžeme těšit na to, že nám Život přinese výzvy a lekce k tomu, abychom pustili to, co už nám neslouží, co není v souladu se Životem a není pro nás dobré.

Pokud jste nestihli páteční webinář na téma těchto energií a chcete si povídání poslechnout ze záznamu, najdete ho ke shlédnutí zde

Tak se držte, milí Tvůrci a kdyby cokoliv, tak mi napište.

S Láskou Lenka

Energie 30. 3. 2020 - 4. 4. 2020

S novým týdnem zde máme nové energie: pokud žijete v souladu sami se sebou, bude pro vás tento týden požehnáním a přinese vám hodně inspirativního sdílení, které povedek porozumění vašim vnitřním pohnutkám, myšlenkám a pocitům.

Slunce tento týden vstoupilo do brány 21 – do brány Lovkyně či Lovce, do brány, která je velmi úzce spjata s potřebou materiální kontroly, s potřebou podpořit manifestaci síly na naplnění potřeb nás a našich nejbližších. Cílem je hledat a najít taková logická řešení postavená na jasných faktech, která na kolektivní úrovni pomohou změnit vnější podmínky a prostředí.

Země nás tento týden tahá do svých hlubin: tento týden máme aktivovanou bránu 48 – bránu Hloubky, která nás učí talentu postavenému na dostatečně pevných a kvalitních základech tak, aby mohla rozkvést moudrost hodná mistrovství. Zároveň je ale tahle brána i spojena s temnotou skrze vyvolávání kolektivních strachu útočícího na niternou slabinu naší vlastní nedostatečnosti či nepřipravenosti: ten, kdo si nevěří (a nemyslím jen na nevědomé úrovni, ale i na úrovních hlubších), ten se tento týden může bát toho, co by se mohlo nám lidem (jakož i jedincům) stát, když bychom nenásledovali konkrétní modely a vzorce chování, když bychom nenásledovali konkrétní nařízení a postupy.

 

Jakmile totiž budete mít svou vizi, chytíte onu myšlenku růstu usazené na pevných základech vaší vnitřní pravdy a upřímnosti, pak najdete zdroj vašeho nevyčerpatelného naplnění. A to stojí za tu námahu tohoto týdne, co myslíte? :)

Tak se držte, milí Tvůrci a kdyby cokoliv, tak mi napište.

S Láskou Lenka

Energie 24. 3. 2020 - 29. 3. 2020

Úterním dnem Slunce vstupuje do brány 17 – do brány Názorů / Následování a postavilo se tak do stejné brány, v níž stojí náš karmický učitel Cheirón.

Přiznám se, tyhle energie vám neposílám s předstihem, protože mi to prostě nešlo dřív sepsat, protože najít ty správná slova je teď podstatnější, než kdy jindy... Energie, která přichází a dál se bude proměňovat, totiž s sebou nese velmi podstatné a důležité TÉMA INICIACE A VELKÉ TRANSFORMACE SKRZE NAŠI MYSL.

Naše mysl bude teď nějako dobu velmi aktivní, protože se potřebuje zabývat určitými tématy, abychom mohli rozkrýt a rozebrat své myšlenkové vzorce a struktury v podstatě na atomy s jedním jediným cílem: COKOLIV PO-CHYBNÉHO A NESPRÁVNÉHO V NAŠICH VZORCÍCH, ZPŮSOBECH ROZHODOVÁNÍ, V NAŠEM CHOVÁNÍ ROZKRÝT, ZPOCHYBNIT A PŘIPRAVIT K BUDOUCÍMU UCHOPENÍ DO SLOV A VYJÁDŘENÍ.

V těchto dnech až do neděle potřebujeme porozumět svým názorům na Život, na svět, ale především POTŘEBUJEME POROZUMĚT NAŠEMU STRACHU VŮČI AUTORITÁM A TAKÉ Z NAŠÍ NEDOKONALOSTI, KTERÉ NÁM BRÁNÍ PROJEVIT SVOU JEDINEČNOST A OSOBITOST.

Ten obrovský myšlenkový tlak je teď neuvěřitelně posilován postavením Pluta, Jupiteru i Marsu v bráně 61 – v bráně VNITŘNÍ PRAVDY, které nás vyloženě vnitřně tlačí k tomu, ABYCHOM SE PROMĚNILI. PROMĚNA A ZMĚNA STARÝCH PŘEŽITÝCH STRUKTUR SMĚREM K VNITŘNÍ PRAVDĚ JE TOTIŽ NAŠÍM KARMICKÝM ÚKOLEM V TYTO DNY.

Míra našeho čištění od nánosů, které se v našich myslích a Duších za naše Životy i předchozí generace nakupily, bude mít vliv na to, s jakou silou se v následujících týdnech budeme umět postavit výzvám, které nám do Života přijdou. To, že máme nyní takovou karanténu, je totiž „jen“ spouštěčem něčeho vyššího, naší velmi zásadní proměny. NA OCHRANU A OSVOBOZENÍ SE od těchto nánosů si v těchto dnech (až do 8. dubna 2021) můžete VOLAT ARCHANDĚLA MICHAELA, který je patronem těchto dní a jehož archetypální energie přináší sílu zvítězit nad temnotou v našich myslích, abychom mohli otevřít své srdce Lásce a přijetí.

Jak tuto vnitřní pravdu najít?

Obecný návod se mi píše velmi těžko, a to právě proto, že jsme každý jedineční a jiní a CO PLATÍ NA JEDNOHO, NIKDY NEBUDE PLATIT NA DRUHÉHO. A navíc taky proto, že jsme tento týden silně pod energií Saturnu v bráně 60.5, kterou ve čtvrtek doplní i energie Marsu v této 60. bráně, která nám přináší PŘÍLEŽITOST K VELKÉMU RŮSTU SKRZE PŘIJETÍ OMEZENÍ, KTERÉHO SE NÁM PO CELÉM SVĚTĚ V TĚCHTO DNECH DOSTÁVÁ. A to s jedním jediným cílem: proměnit nás skrze přijetí naší individuality, toho, jak jsme každý jiný v mnoha směrech a ohledech. Omezení nejsou jednoduchá a budou se projevovat skrze pulzní energii, která vám věci buď dovolí měnit, nebo vás nechá čekat na ten pravý impulz. Prosím naslouchejte těmto impulzům a nesnažte se v tyto dny něco rvát přes koleno.

Cestou, kterou se máme v těchto dnech vydat (a bude to náš úkol do 5.8.2020), bude Cesta proměny našeho vlastního chování, díky čemuž proměníme i zvyklosti chování ve společnosti. To, co teď měníme, jsou staleté struktury postavené na strachu, které potřebujeme změnit na ladění se na naše vnitřní pocity a pohnutky. Přecházíme v podstatě ze strachu k Lásce, z racia do emotivna. A taková velká změna si žádá čas a postupné kroky, tak na sebe netlačte, ale dělejte nejvíc, co umíte. <3  

Ten nejlepší způsob, jak si uvědomit své hranice a nastavení toho, jak to v sobě uvnitř máme a cítíme, je skrze extrémy a extrémní chování projevené ve vztazích, mezi nimž teď můžeme oscilovat. Takže pokud jste třeba doma s dětmi či partnery a jeden den je milujete až do nebe, zatímco druhý den byste je nejraději prodali prvnímu kolemjdoucímu, tak vězte, že i tento extrém může být ovlivněný tím, čím právě procházíme, protože právě ony vnější podmínky jsou oním katalyzátorem k tomu, abychom začali dělat věci tak, jak je opravdu cítíme. A NALÉZT VLASTNÍ STŘED MŮŽEME POUZE TEHDY, POKUD JSME SI VĚDOMI OBOU KONCŮ - OBOU POLARIT A EXTRÉMŮ. <3

Klíčem je nyní si skrze naše vztahy s druhými uvědomit, že jsme každý jedinečný. A že tato jedinečnost s sebou nutně nese to, že se nám nemusí líbit chování všech lidí okolo a zároveň že ani tato rozdílnost není důvodem k negaci vůči lidem, kteří to mají jinak, než myA také to znamená, že ani my nebudeme splňovat očekávání těch, s nimiž přijdeme do kontaktu. Cílem je totiž v tomto týdnu zvědomit si své hluboké vnitřní myšlenky a pohnutky skrze vztahy a dohody s druhými, abychom se v dalším týdnu mohli prokousat tím, co tato jinakost přináší do našich vztahů a do praktického Života, abychom následně našli sílu šokujícím způsobem vyjádřit svou vnitřní pravdu a rozdílnost.

Aspekty a stránky naší psyché a především mysli nám v těchto dnech přinesou touhu zapracovat na vyčištění vztahu se svými rodiči (pokud s tímto tématem chcete pomoci, napište mi a ukážu Vám, jak se podívat na tyto podstatné životní vztahy z jiného úhlu pohledu), nechají nás i nakouknout pod pokličku našeho strachu z autorit či touhy po dokonalosti a vše se v nás budou snažit probouzet právě skrze pečování o druhé a stažení se do našich Domovů.

Dovolte si tedy tuto zdánlivou nečinnost. Toho stažení se do sebe a zastavení se nám bylo potřeba. V našich myslích a srdcích se teď svádí boj mezi dobrem a zlem. Dovolte si nechat vyhrát dobro. Pozvěte a přijměte do svých srdcí Lásku a světlo. <3

Protože teď je ten nejlepší čas na spojení se se svou Duší, Láskou a Světlem. <3

 

Držte se Tvůrci! S Láskou Lenka

Energie 18. 8. 2020 - 23. 3. 2020

Energie Slunce pro nadcházejících 6 dní přináší téma brány 25 – brány ZAPOČETÍ – INICIACE a hlavně NEVINNOSTI. Energie Slunce je o tom vytáhnout nás ven z našich ulit, probudit nás a ponouknout nás k nějaké akci, projevu, rozhodnutí či uvědomění.

Energie, která nám bude následujících 6 dní vládnout, bude velmi intenzivně prověřovat našeho Ducha. Výzev, kterých se nám v těchto dnech dostane, bude více a velmi silně nás povedou k uvědomění si univerzálních principů univerzální – bezpodmínečné Lásky, kterou tato energie přináší.

Univerzální Láska zní jako krásný pojem, ale je potřeba jít hlouběji a dívat se na to, odkud tento princip pochází a co přináší. Nevinnost (a také hlubokou vnitřní moudrost, poznání a probuzení), které v tomto týdnu můžeme objevit, je důsledkem výzev, které nám Život přináší, aby prověřil našeho Ducha i naši osobnost skrze náš stín. A vše, co tento týden bude vyvěrat ven, bude výsledek působení naší mysli, kterou potřebujeme přijmout jako produkt našeho Těla, jako něco, co k nám patří a s čím není potřeba bojovat, ale co je potřeba přijmout a asimilovat. Protože to je výzva, kterou nám přináší postavení planety Země v bráně 46 – v bráně Odhodlání já / Tlačení vzhůru, která je velmi spojena s naší fyzickou existencí a s procesem uvědomění našich niterných myšlenek i pocitů.

Lekce, kterými budeme v tomto týdnu procházet a kterým se budeme učit, budou odvozené od naší podmíněnosti, od našeho nasazení změnit se – vyrůst – dospět a naplnit své poslání a od toho, jakým způsobem budeme schopni absorbovat zkušenosti, které prožíváme. Zkušenosti těchto dní v interakci s druhými lidmi budou hlubokým spirituálním procesem, který budeme moci hodnotit pouze tehdy, až celý cyklus zkušenosti završíme a dokončíme. Pokud se nebudeme umět odevzdat přirozenému cyklu a vývoji Života, může být naše Tělo bude oslabeno (nebo může selhávat ve smyslu obrany před nemocemi) neustálým stresem a prožíváním konstantních krizí plynoucích ze vzdorování přirozenému flow Života a životní energie.

 

Postavení planet v tomto týdnu bude hodně o rekalibraci naší mysli, našich morálních hodnot a zásad, našeho naplnění, našeho smíření se Smrtí, ale také smířením se s možnými ztrátami, boji, nedostatky a rozdíly mezi tím, co bychom chtěli a mezi tím, jaké budou naše aktuální možnosti: hexagram Slunce totiž tlačí na naše nitro, abychom si ujasnili, jak  to máme se lpěním na materiální rovině: tento týden nečekejte materiální úspěchy, spíš se připravte na hluboké vnitřní procesy, které přinesou mentální a spirituální obnovu (některé myšlenky a úvahy mohou být opravdu tíživé, protože materiální jistoty budou tématem tohoto týdne).

 

Budeme se potřebovat odvážit se podívat do temných koutů své mysli. Budeme se muset utkat s vlastnostmi chamtivosti, soutěžení, praní, nenávisti, nedostatku, lpění, bojovnosti, různých strachů a obav plynoucích ze všech možných zákoutí naší Duše. V tomto týdnu je možné, že věci uvidíme pesimisticky a černě, ale v takovou chvíli bude potřeba si uvědomit, že HOJNOST JE JEN OTÁZKOU DUCHA. Pamatujte, V TOMTO TÝDNU SI NEJLÉPE SE SVÝMI OBAVAMI A TĚŽKOSTMI PORADÍTE TAK, ŽE JE BUDETE SDÍLET SE SVÝMI BLÍZKÝMI, protože skrze toto sdílení se obohatíte obě strany a pokud vás bude něco tížit, je možné najdete i způsob, jak se znovu odrazit ode dna. Navíc toto sdílení může pomoci posílit vaše kladné morální hodnoty a vaši dharmu, protože právě Uran přinese energii pečování skrze bránu 27 Starání se a výživy v lince chamtivosti, s kterou se potřebujeme vypořádat.

Ego bude hodně silné téma tohoto týdne, spousta planet nahrává tomu, abychom si uvědomili své stíny, své slabiny, své pudy přežití, které se budou tento týden hlásit o slovo a celkově se to v nás bude hodně mlít a my můžeme být zahlceni hodně náročnými myšlenkami, obavami, strachy a také pudy. Mějte ale na paměti, že to je lekce Saturnu, kterou když zpracujeme a pochopíme, pak se může stát naším katalyzátorem na Cestě k sobě, což se v následujících týdnech ukáže jako velmi správné zaměření.

 

A CO SI TEDY TENTO TÝDEN ZPRACOVAT A PŘIJMOUT, OČISTIT?

Veškeré situace nás karmicky vedou k tomu, abychom se zastavili, nadechli a rozjímali; abychom rozlišili staré a přežité vzorce a pravdy a odložili jsme ze svých zad se vší úctou k našim předkům a naučili jsme se vidět věci v pravdivějším světle, byť tato pravda někdy bude vykoupena vlastním potem a krví.

V tento náročný týden myslete na to, že obavy a strachy doslova o přežití, existenciální jistoty, blahobyt a zázemí budou důsledkem tranzitu, jehož cílem není nás položit a potopit, ale prověřit naši morálku, čistotu naší Duše a našich rozhodnutí a našeho směřování.

Uvědomte si tento týden, že jste pozorovatelem svého Života a nechte ho skrze sebe plynout, aby vás dovedl k moudrosti toho, na čem v Životě opravdu záleží.

 

A protože půjdeme tento týden docela dost na dřeň, mám pro vás dnes tuto afirmaci:

„Dovoluji si přijmout výzvy mého Života, aby prověřily mé hodnoty, pohledy na svět i mou morálku a mohly mi tak přinést moudrost, čistotu a sílu mé Duše a nevinnost? Ano. A dovoluji si to právě teď? Ano.“

 

Držte se, Tvůrci! <3 A kdybyste potřebovali pomoci, tak mi napište, nebo zavoaejte. 

Energie 13. 2. 2020 - 18. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 30 - Rozpoznání pocitů ve znamení Slunce a brány 29 - Říkání ANO ve znamení Země.

Energie těchto dní nás učí tomu, že věci možná někdy nejsou takové, jaké bychom chtěli, ale jaké POTŘEBUJEME ABY BYLY. Všechny naše zkušenosti a prožitky pochází z našich přání a tužeb, z vedení Života a Osudu či Předurčenosti, které se snaží vést nás Cestou, která je pro nás ta nejlepší. Pokud nenasloucháme své mysli, ale svému vnitřnímu hlasu, pak vždy najdeme to, co hledáme.

Energie těchto dní nás nabádá k tomu, abychom dobře volili a vážili, na co ve svém Životě řekneme ano a na co ne. Abychom dobře vážili, do čeho dáme svou energii, protože toto rozhodnutí nás povede přesně k takovým zkušenostem a prožitkům, které čekají za tímto rozhodnutím. 

Važte tento týden velmi pečlivě své sny, vize, plány a rozhodnutí, než se do něčeho pustíte. Naučte se pracovat se svým vnitřním hlasem, abyste utišili svou mysl, naslouchejte svým pocitům a vnitřnímu moudrému vedení a ptejte se sami sebe... "Je toto Cesta mého srdce?" 

Přeji vám báječný týden plný vzrušujícího sdílení vašich prožitků. <3

Energie 9. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 49 - Principy ve znamení Slunce a brány 4 - Formulování ve znamení Země.

Energie těchto dní je o odmítnutí toho, co nám neslouží. Je o věrnosti tomu, co nosíme ve svém srdci. Pamatujte na to, že stále hledáme svou vnitřní záři a světlo díky postavení planety Pluta. A tu nenajdeme tak, že budeme následovat to, co nám někdo řekl, že je správné, ale najdeme ji tak, že budeme hledat odpovědi na své otázky, že použijeme svou mysl jako zdroj inspirace k tomu, abychom si uvědomili, co je na naší Cestě "podezřelé", co nerozunuje s naší vnitřní pravdou.

Všechny tyto dny nás mohou dovést k sobě. Jen je potřeba zapojit zdravého kritika a podívat se na náš Život tzv. out-of-the-box. Hledejte místa, kde věci nejsou takové, jaké by měly být: hledejte pocit napětí, nesrovnalosti, ustrnutí a bolesti, když se k něčemu přiblížíte. Využijte chvíle, kdy se necítíte dobře, abyste prozkoumali danou situaci, rozhodnutí z pohledu toho, zda je vše tak, jak si přejete, zda děláte to, co chcete a máte, nebo zda vás ovládá nějaký podvědomý program. Vesmír stojí při vás, tak toho využijte. :)

Energie 3. 2. 2020 - 8. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 13 ve znamení Slunce a brány 1 ve znamení Země.

Energie, které nás teď volají do světa i uzemňují, jin a jang vesmírných energií jsou teď o sdílení. O sdílení našich pocitů i sdílení našeho uvědomění a porozumění (ale i zmatku) tomu, co se právě děje. 

Slunce nás nyní vede k tomu, abychom naslouchali. Znáte to pořekadlo: Mluviti stříbro, mlčeti zlato? Ne nadarmo máme jednu pusu na mluvení, ale dvě uši na naslouchání... Velmi často se bojíme, že naše dary a talenty, naše moudra a sdělení nebudou rozpoznány, že nebudeme nikoho zajímat. Opak je ale pravdou: když přestaneme žít v zajetí strachů a dovolíme si spočinout na naší Cestě, tak právě tehdy nás okolní svět může rozpoznat daleko lépe a daleko více pravdivěji. 

Otevřete nyní svá srdce naslouchání, zastavte na chvíli své obavy a dovolte si otevřít se zvědavosti toho, co je tam venku. Slunce nám přináší dar slyšet tajemství a informace, které nejsou běžným sluchem zachytitelné... Je na vás, zda využijete této příležitosti. :)

Dovolíte-li si zůstat otevření, zůstanete-li chvíli v tichosti, objevíte skrze vaší vnitřní pravdu to, co potřebujete nyní najít nebo žít. A bude-li to tak správně, přinese vám zemská energie vhled ohledně toho, co je správné, kam se kdo či co má ubírat a dostane se vám i rozpoznání zvenku, abyste mohli tyto své dary a vhledy sdílet. Všechno je o vás a ve vás, pamatujte. <3

Energie 28. 1. 2020 - 2. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 19 ve znamení Slunce a brány 33 ve znamení Země. 

Energie těchto dní nás povedou k uvědomění si vlastních potřeb, ale i potřeb našich blízkých. Touhy, chtění a potřeby budou v těchto dnech na prvním místě a budou nás doslova tlačit k tomu, abychom podpořili naplnění potřeb nejen svých, ale lidí okolo nás.

Postavení Země v bráně Soukromí nás povede k tomu, abychom se stáhli dovnitř, do bezpečného útočiště, v němž bychom své slabé místa mohli proměnit ve svou sílu. Samota nás povede k tomu, abychom si prošli své zkušenosti, ponaučili se z nich a našli lekce a ponaučení, abychom si uvědomili, co můžeme přetvořit a co ne.

Dovolte si v těchto dnech projevit své touhy a přání a skrze svou samotu hledejte ty místa, které můžete přetvořit v něco většího. Tento rok je rokem naší vnitřní záře a pravdy, rokem zastavení se a nalezení naší vnitřní radosti, živosti a vitality. Hledejte tedy ty oblasti ve vašem Životě, které můžete proměnit, najděte lekce, z nichž se můžete poučit a které pak budete moci sdílet i s druhými lidmi a které podpoří ty, které máte rádi. Dovolte si napnout plachty, energie Nového začátku je zde! :)

OBJEDNEJTE SI SVŮJ VÝKLAD
my jsme Tvůrci - Lenka Lipenská

Už znáte své nastavení podle Human designu?

Chcete vědět, jak na vás působí současné energie?

Každý z nás má své jedinečné energetické a genetické nastavení.

Pokud své nastavení známe, můžeme využívat příznivých vlivů tranzitů a energií namísto toho, abychom se nechali strhnout k jednání, které nám nepatří. 

Daleko lépe pak proplouváme Životem v přirozeném běhu událostí k spokojenosti, klidu, rozpoznání a radosti namísto toho, abychom prožívali frustraci, vztek, odmítání a zklamání.

Pokud vás zajímá váš výklad, ráda ho připravím i pro vás. :)