Energetické předpovědi

Na této stránce najdete energetické předpovědi pro jednotlivá období rpku 2020.

ENERGIE ROKU 2020

Jaké budou energie letošního roku? Co pro nás letošní rok má připraveného? Jaké budou jeho výzvy a učící procesy?

Každý rok s sebou nese energie, které na nás působí po celý daný rok a které přináší určitá témata k otevření, ke zpracování a uchopení. 

Jaká budou témata pro tento rok, který začíná 22. 1. 2020 se dozvíte níže. Já jsem tomuto roku dala pracovní název: 

"NIC NÁS NEZASTAVÍ." :)

ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Nové předpovědi zde najdete vždy každých 6 dní.

Na tomto místě najdete vždy aktuální předpověď, starší předpovědi najdete níže na stránce.

Energie 13. 2. 2020 - 18. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 30 - Rozpoznání pocitů ve znamení Slunce a brány 29 - Říkání ANO ve znamení Země.

Energie těchto dní nás učí tomu, že věci možná někdy nejsou takové, jaké bychom chtěli, ale jaké POTŘEBUJEME ABY BYLY. Všechny naše zkušenosti a prožitky pochází z našich přání a tužeb, z vedení Života a Osudu či Předurčenosti, které se snaží vést nás Cestou, která je pro nás ta nejlepší. Pokud nenasloucháme své mysli, ale svému vnitřnímu hlasu, pak vždy najdeme to, co hledáme.

Energie těchto dní nás nabádá k tomu, abychom dobře volili a vážili, na co ve svém Životě řekneme ano a na co ne. Abychom dobře vážili, do čeho dáme svou energii, protože toto rozhodnutí nás povede přesně k takovým zkušenostem a prožitkům, které čekají za tímto rozhodnutím. 

Važte tento týden velmi pečlivě své sny, vize, plány a rozhodnutí, než se do něčeho pustíte. Naučte se pracovat se svým vnitřním hlasem, abyste utišili svou mysl, naslouchejte svým pocitům a vnitřnímu moudrému vedení a ptejte se sami sebe... "Je toto Cesta mého srdce?" 

Přeji vám báječný týden plný vzrušujícího sdílení vašich prožitků. <3

PŘEDCHOZÍ ENERGETICKÉ PŘEDPOVĚDI ROKU 2020

Na tomto místě najdete předpovědi energií pro předchozí období.

Energie 9. 2. 2020 - 13. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 49 - Principy ve znamení Slunce a brány 4 - Formulování ve znamení Země.

Energie těchto dní je o odmítnutí toho, co nám neslouží. Je o věrnosti tomu, co nosíme ve svém srdci. Pamatujte na to, že stále hledáme svou vnitřní záři a světlo díky postavení planety Pluta. A tu nenajdeme tak, že budeme následovat to, co nám někdo řekl, že je správné, ale najdeme ji tak, že budeme hledat odpovědi na své otázky, že použijeme svou mysl jako zdroj inspirace k tomu, abychom si uvědomili, co je na naší Cestě "podezřelé", co nerozunuje s naší vnitřní pravdou.

Všechny tyto dny nás mohou dovést k sobě. Jen je potřeba zapojit zdravého kritika a podívat se na náš Život tzv. out-of-the-box. Hledejte místa, kde věci nejsou takové, jaké by měly být: hledejte pocit napětí, nesrovnalosti, ustrnutí a bolesti, když se k něčemu přiblížíte. Využijte chvíle, kdy se necítíte dobře, abyste prozkoumali danou situaci, rozhodnutí z pohledu toho, zda je vše tak, jak si přejete, zda děláte to, co chcete a máte, nebo zda vás ovládá nějaký podvědomý program. Vesmír stojí při vás, tak toho využijte. :)

Energie 3. 2. 2020 - 8. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 13 ve znamení Slunce a brány 1 ve znamení Země.

Energie, které nás teď volají do světa i uzemňují, jin a jang vesmírných energií jsou teď o sdílení. O sdílení našich pocitů i sdílení našeho uvědomění a porozumění (ale i zmatku) tomu, co se právě děje. 

Slunce nás nyní vede k tomu, abychom naslouchali. Znáte to pořekadlo: Mluviti stříbro, mlčeti zlato? Ne nadarmo máme jednu pusu na mluvení, ale dvě uši na naslouchání... Velmi často se bojíme, že naše dary a talenty, naše moudra a sdělení nebudou rozpoznány, že nebudeme nikoho zajímat. Opak je ale pravdou: když přestaneme žít v zajetí strachů a dovolíme si spočinout na naší Cestě, tak právě tehdy nás okolní svět může rozpoznat daleko lépe a daleko více pravdivěji. 

Otevřete nyní svá srdce naslouchání, zastavte na chvíli své obavy a dovolte si otevřít se zvědavosti toho, co je tam venku. Slunce nám přináší dar slyšet tajemství a informace, které nejsou běžným sluchem zachytitelné... Je na vás, zda využijete této příležitosti. :)

Dovolíte-li si zůstat otevření, zůstanete-li chvíli v tichosti, objevíte skrze vaší vnitřní pravdu to, co potřebujete nyní najít nebo žít. A bude-li to tak správně, přinese vám zemská energie vhled ohledně toho, co je správné, kam se kdo či co má ubírat a dostane se vám i rozpoznání zvenku, abyste mohli tyto své dary a vhledy sdílet. Všechno je o vás a ve vás, pamatujte. <3

Energie 28. 1. 2020 - 2. 2. 2020

Energie se ponesou ve znamení energií brány 19 ve znamení Slunce a brány 33 ve znamení Země. 

Energie těchto dní nás povedou k uvědomění si vlastních potřeb, ale i potřeb našich blízkých. Touhy, chtění a potřeby budou v těchto dnech na prvním místě a budou nás doslova tlačit k tomu, abychom podpořili naplnění potřeb nejen svých, ale lidí okolo nás.

Postavení Země v bráně Soukromí nás povede k tomu, abychom se stáhli dovnitř, do bezpečného útočiště, v němž bychom své slabé místa mohli proměnit ve svou sílu. Samota nás povede k tomu, abychom si prošli své zkušenosti, ponaučili se z nich a našli lekce a ponaučení, abychom si uvědomili, co můžeme přetvořit a co ne.

Dovolte si v těchto dnech projevit své touhy a přání a skrze svou samotu hledejte ty místa, které můžete přetvořit v něco většího. Tento rok je rokem naší vnitřní záře a pravdy, rokem zastavení se a nalezení naší vnitřní radosti, živosti a vitality. Hledejte tedy ty oblasti ve vašem Životě, které můžete proměnit, najděte lekce, z nichž se můžete poučit a které pak budete moci sdílet i s druhými lidmi a které podpoří ty, které máte rádi. Dovolte si napnout plachty, energie Nového začátku je zde! :)

OBJEDNEJTE SI SVŮJ VÝKLAD
my jsme Tvůrci - Lenka Lipenská

Už znáte své nastavení podle Human designu?

Chcete vědět, jak na vás působí současné energie?

Každý z nás má své jedinečné energetické a genetické nastavení.

Pokud své nastavení známe, můžeme využívat příznivých vlivů tranzitů a energií namísto toho, abychom se nechali strhnout k jednání, které nám nepatří. 

Daleko lépe pak proplouváme Životem v přirozeném běhu událostí k spokojenosti, klidu, rozpoznání a radosti namísto toho, abychom prožívali frustraci, vztek, odmítání a zklamání.

Pokud vás zajímá váš výklad, ráda ho připravím i pro vás. :)