CO JE TO TEN
HUMAN DESIGN?

NÁSTROJ K POZNÁNÍ SEBE SAMA.

- a zároveň nástroj k odložení svých Nepravých Já, svých
  omezení a negativních vzorců a programů.
- je nástrojem pro každodenní Život.
- je prostředkem k pochopení svých strachů.
- klíčem k pochopení a uzdravení Vašich vztahů. 
- je prostředkem k Životu Vašich snů.

Chcete vědět víc? Čtěte dále! :)

PROBUĎTE SVOU SÍLU!

HUMAN DESIGN V ČÍSLECH

0
let
od objevení Human designu
0
miliónů
lidí, kteří znají svůj design
0
let
mého osobního experimentu

„POZNAT SÁM SEBE JE TO NEJVĚTŠÍ UMĚNÍ ZE VŠECH.“

MAPA VAŠEHO NASTAVENÍ:
NÁSTROJ SEBEPOZNÁNÍ

na Cestě k Vašim snům, darům a talentům.

Objevíte své jedinečné dary a talenty

Možná zjistíte, že Vaše slabiny jsou ty největší dary a talenty...

Naučíte se pracovat se svou energií

A využívat ji pro své každodenní rozhodování. Žádná prázdná teorie, ale praxe.

Zamilujete si svou zranitelnost

Protože pochopíte, kdy a jak se projevuje a jak velká síla a moudrost se v ní nachází.

Najdete své životní poslání a směřování

A dostanete k němu i praktický návod na jeho dosažení a naplnění.

„JESTLI CHCETE ŽÍT ŽIVOT SVÝCH SNŮ,
MUSÍTE SE ODVÁŽIT VYDAT SE DO MÍST,
KDE JSTE PŘED TÍM NIKDY NEBYLI...“

JAK TO FUNGUJE?

MAPA HUMAN DESIGNU

Obrázek převzat z těchto stránek.

Obrázek převzat z těchto stránek.

Na základě vašeho data, místa a přesného času narození se vypočte tzv. mapa Vašeho nastavení.

Ta je syntézou několika prastarých systémů jako např. kabaly, I-ťingu, astrologie a hinduistické nauky o čakrách a také novodobých systémů jako např. genetika, molekulární biologie a astrofyzika.

Na základě postavení Sunce, Země, Měsíce a ostatních planet  se pak vypočítají vědomé a nevědomé dispozice platné pro Vaše nastavení, dary a talenty, ale i slabá místa.

A vy tak získáte skvělý NÁSTROJ PRO POZNÁNÍ SEBE SAMA, svých talentů, energií a dispozic, ale také úžasný nástroj pro ROZHODOVÁNÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ tak, abyste byli v Životě spokojení, úspěšní a žili jste v radosti a klidu.

TENHLE PÁN HUMAN DESIGN OBJEVIL:
RA URU HU 

Otcem human designu je Kanaďan Ra Uru Hu (původním jménem Robert Krakower), kterému byl tento systém předán během jeho mystické vize v roce 1987.

Ra byl Intuitivní Manifestor s profilem 5/1, LAC Jasného sdělení. Byl to člověk, který jen tak něčemu nevěřil, ale všechno si potřeboval do hloubky zjistit a prozkoumat, aby to mohl přednést světu a šokovat ho. :) Human designu zasvětil svůj Život od chvíle, kdy mu byl tento systém předán a objevil mnoho úžasných zákonitostí, díky jejichž poznání můžeme žít naplněný Život v souladu sami se sebou.

Obrázek převzat odtud.

„DOVOLTE SI BÝT SAMI SEBOU...“

CO SE U VÝKLADU DOZVÍTE

Váš experiment s vlastním designem začíná u objevení vašeho energetického typu:   což si můžete představit jako energetický obal - auru vaší bytosti.

Tyto energetické typ jsou 4: Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor a každý má svou strategii a to, co v Životě hledá a jaké dary světu přináší.

Žádný typ není ani víc, ani méně: všechny typy jsou si rovnocenné a mají zde svůj úkol. A pouze vzájemnou spoluprací dokážeme proměnit tenhle svět a pozvednout ho na vyšší úroveň vědomí.

Pokud každý typrespektuje svou autoritu: pak žije své pravé já - v opačném případě žijeme něco, čemu Human design říká nepravé já, což je vlastně stav, kdy jsme odklonění od své přirozenosti a trápíme se. Ono trápení je klíčem k našemu růstu a posunu vědomí, takže se ho nebojte, ale spíš se pojďte podívat, co vás může učit. :)

ZOBRAZENÍ 4 ENERGETICKÝCH TYPŮ

Human design aura types

Obrázek převzat z těchto stránek.

Praví a Manifestující Generátoři - 70 % lidí

Jsou silně energetické bytosti, které jsou jako semínka čekající na ty správné podmínky, aby vyrostla: Generátoři potřebují ČEKAT NA TO, CO K NIM PŘICHÁZÍ, aby si uměli díky svému vnitřnímu "radaru" pro sebe vybrat to, co jim přináší SPOKOJENOST. Jejich darem je budovat, tvořit a stavět svět tak, aby byli (a tím i jejich okolí) spokojení. Pokud to najdou, jejich energie i spokojenost rostou a oni pak jako magnet přitahují do svého Života další a další skvělé lidi a zážitky.

Pokud nenaslouchají své strategii, žijí tzv. Nepravé já, stojí je jejich rozhodování spoustu sil a oni pak mohou cítit FRUSTRACI, ZASEKNUTÍ, NEBO VZTEK.

Jejich klíčovou otázkou je otázka: "KDO JSEM?"na kterou hledají odpověď skrze to, co k nim přichází, k čemu se vztahují a reagují na to, aby našli sami sebe.


Projektoři - 21 % lidí

Jsou neenergetické bytosti, které jsou tady, aby vedli druhé lidi - zejména Generátory - k jejich poznání skrze svůj dar vidět věci zvnějšku a nabízet funkční řešení. Aby mohli být Projektoři rozpoznáni a jejich rady byly přijaty, potřebují ČEKAT NA POZVÁNÍ. Pokud čekají na pozvání, jsou jejich rady přijímány s nadšením, dokážou velmi pomoci a jsou za to DOCENĚNÍ A ÚSPĚŠNÍ a mohou rozvíjet svůj dar moudrého vedení druhých.

Pokud nečekají a dávají druhým nevyžádané rady, jsou druhými odmítáni a naráží na odpor, protože narušují přirozený proces druhých lidí: ti je totiž mohou pozvat k řešení pouze tehdy, pokud dojdou do bodu, že pomoc potřebují. Díky tomu se pak projeví jejich Nepravé já, které se projevuje ZAHOŘKLOSTÍ.

Jejich klíčovou otázkou je otázka: "KDO JE TEN DRUHÝ ČLOVĚK?"na kterou hledají odpověď skrze komunikaci a pomoc druhým lidem, kteří je k tomu vyzvou a vytvoří společný prostor pro sdílení založený na důvěře a respektu.


Manifestoři - 8 % lidí

Jsou úžasné energetické bytosti, které jako jediní na planetě mohou INICIOVAT A MANIFESTOVAT, aniž by na cokoliv či kohokoliv čekali. Jejich energie je velmi mocná a silná, má na druhé lidi velký vliv (jako blesk z čistého nebe), protože jejich darem je iniciovat a uvádět věci do pohybu skrze svou silnou jangovou energii, která funguje jako zážeh trysky: je rychlá, velmi akční, tvořivá, ale určená pro krátké zážehy (výkony), ale nikoliv na dlouhé tratě, výdrže, práci.

Aby jejich iniciativy, nápady, vhledy a impulzy byly přijímány, potřebují INFORMOVAT druhé lidi o tom, co jdou právě udělat. Tím sníží napětí ve vztazích (pokud Manifestor nezná a nežije své nastavení, může prožívat těžkosti ve vztazích, protože na druhé působí nedostupně a odtažitě, což ale není pravda: Manifestoři jsou velmi citlivé bytosti). Pak žijí své Pravé já a nalézají ve svém Životě KLID A MÍR, po kterém touží, neboť je jejich životním naplněním.

Pokud Manifestoři neinformují druhé lidi o tom, co jdou právě dělat, nebo jsou pod nadvládou někoho, kdo se je snaží omezovat a kontrolovat, či omezuje nějak jejich svobodu, pak prožívají své Nepravé já, a to formou VZTEKU. Nebo byla-li jejich energie potlačena (či jde o malé děti), pak ji prožívají formou pláče. Ve svém Životě si potřebují dělat, co chtějí, kdy chtějí a jak chtějí, protože je to jejich přirozenou součástí a nutností.

Jejich klíčovou otázkou je otázka: "JAK OVLIVŇUJU DRUHÉ? JAKÉ NA NĚ MÁM VLIV?"  která jim pomáhá v hledání způsobu, jak šířit svůj vliv do světa tak, aby byl přijímaný a vítaný: klíčem u nich je pilování komunikace, koučovacích schopností.


Reflektoři - 1 % lidí

Jsou vzácné nenergetické bytosti, které jsou zde proto, aby reflektovali své prostředí, ve kterém žijí. Reflektoři jsou naprosto otevření světu, častokrát mají pocit, že neví, kdo jsou, jelikož nemají pevné vnitřní nastavení. Proto je pro ně důležité ČEKAT CELÝ LUNÁRNÍ CYKLUS, než se mohou rozhodnout a skrze druhé lidi najít svou pravdu.

Pro jejich vnitřní pohodu je klíčové, aby se pohybovali v prostředí, ve kterém jim je dobře a byli s lidmi, s kterými jim je dobře. Obzvlášť dobře se cítí s dětmi, nebo po čase stráveném o samotě. Pak mohou prožívat Pravé já, které se projevuje RADOSTÍ ze Života a PŘEKVAPENÍM nad jeho rozmanitostí.

Pokud nerespektují své nastavení - zejména pokud se snaží iniciovat a nečekat na uplynutí měsíčního cyklu pro své rozhodnutí, projevuje se u nich Nepravé já formou ZKLAMÁNÍ z toho, jaký je svět kolem nich, že je vše stejné, těžké a hutné a bez radosti. Měli by si dávat pozor na negativní lidi a prostředí, kterými se pohybují Životem, protože pokud neznají a neumí pracovat se svým nastavením, tak je to vysiluje.

Jejich klíčovou otázkou je otázka: "KDO JSOU TI DRUZÍ?" na kterou hledají odpověď skrze komunikaci s těmi pravými lidmi okolo sebe.


CO DALŠÍHO SE U VÝKLADU DOZVÍTE

Popis vašich 9 center vědomí

Které mají analogii k čakrovému systému, ale věřte, že objevíte mnoho nových informací a rad pro ŽIvot.

Zjistíte více o hlasu vaší intuice

Objevíte, že každý z nás má svou vnitřní autoritu, která mu pomáhá se správně rozhodovat, když ji umíme naslouchat.

Dozvíte se o 64 branách

Které mají analogii s hexagramy I-ťingu a představují naše dary a talenty, ale i životní poslání.

Poznáte 36 proudů energie

Které silně definují vaše podstatné energie pro Život.

NASTAVENÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE UNIKÁTNÍ...

0
miliard
unikátních lidských nastavení DNA
 • NEVIDITELNÝ BLOK
 • Human design je specifický v tom, že nám přináší návod, jak se správně rozhodovat, abychom ve svém Životě uměli najít svůj vnitřní klid, abychom si ho udrželi a žili tak svou pravou podstatu a byli tak šťastní.
 • Human design nás učí, že mysl není NIKDY NAŠE AUTORITA, tudíž že se nemá smysl se trápit našimi myšlenkami, které jsou ovlivněny zejména našimi programy z dětství, našim limbickým otiskem a naší karmou.
 • Human design nás vede k pochopení našich niterných pohnutek a k objevení našeho vnitřního hlasu, naší vnitřní pravdy a pravého já a učí nás s tímto naším nastavením pracovat.

Human design rozkrývá naše nevědomé tendence, ukazuje nám, kde jsme otevření vnějším vlivům (skrze naše otevřená / nedefinovaná centra) a v kterých oblastech jsme náchylní tomu přejímat cizí názory, očekávání, předpoklady, vzorce chování a také emoce, které vedou k tomu, že nežijeme své pravé já, ale to, čemu human design říká „nepravé já“. Díky pochopení fixních vs. proměnlivých energií nás učí tomu, abychom uměli lépe naslouchat sami sobě, svému vnitřnímu hlasu a vyvarovali jsme se tak rozhodnutím, které nám nepřináší spokojenost, ba naopak právě vědou k tomu, že se trápíme, soužíme a nežijeme podle toho, co si opravdu přejeme.

Díky práci s vnitřní autoritou, našim vnitřním hlasem v souladu s našim energetickým typem (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor) nás vede k tomu, abychom porozuměli sami sobě, naučili jsme se rozhodovat sami za sebe, jako Tvůrci našich Životů a vyhnuli jsme se tím zbytečným překážkám, obavám a soužením. Čím více pak žijeme v souladu se svým nastavením, které nám zobrazuje mapa našeho designu, tím více nacházíme svou životní moudrost a žijeme své dary, talenty a své poslání na této Zemi a žijeme tzv. v přirozeném toku / flow Života, s minimálním úsilím a odporem.

Díky pochopení vlastního vnitřního nastavení můžeme jít Životem s plně rozvinutým potenciálem, v souladu s vlastním rytmem, který nás vždy vede ve správný čas na správné místo. Díky tomu je možné si Život více užívat, zbavovat se nepravých částí svého já v podobě omezujících programů, které by bránily naší spokojenosti, úspěchu, klidu a  radosti.

Můžeme zároveň respektovat a lépe chápat Cestu druhých, obzvlášť pokud poznáme i jejich energetické nastavení. Odlišnost a její respektování je také velkým darem human designu: nikdo z nás není stejný a DNA každého z nás je naprosto odlišná, byť jsme všichni lidé. Human design ctí a respektuje individualitu každého z nás a učí nás rozhodovat se sami za sebe tak, abychom všichni mohli naplnit své poslání a volání naší Duše

Human design rozlišuje mezi vědomím Těla a vědomím osobnosti: každý v sobě máme tyto 2 krystaly vědomí, každý jsme spojením materie v podobě Těla a jemno hmotné esence v podobě Duše. Každý z těchto krystalů vědomí má svůj úkol: úkolem vědomí našeho Těla je řídit jeho funkce, vývoj a dráhu Života od početí až do Smrti, zatímco úkolem krystalu vědomí Duše je řídit růst a vývoj našeho věčného vědomí

VYGENERUJTE SI SVOU MAPU

Svou mapu Human designu si můžete vygenerovat zdarma zde.

 

K výpočtu budete potřebovat pouze své datum a místo narození a především přesný čas narození.

OSOBNÍ VÝKLAD HUMAN DESIGN
my jsme Tvůrci - Lenka Lipenská

Už znáte své nastavení podle Human designu?

Chcete vědět, jak na vás působí současné energie?

Každý z nás má své jedinečné energetické a genetické nastavení.

Pokud své nastavení známe, můžeme využívat příznivých vlivů tranzitů a energií namísto toho, abychom se nechali strhnout k jednání, které nám nepatří. 

Daleko lépe pak proplouváme Životem v přirozeném běhu událostí k spokojenosti, klidu, rozpoznání a radosti namísto toho, abychom prožívali frustraci, vztek, odmítání a zklamání.

Pokud vás zajímá váš výklad, ráda ho připravím i pro vás. :)

JAK PROBÍHÁ VÝKLAD?

Výklad human designu spočívá ve výpočtu Vaší osobní mapy human designu, která zobrazuje lidské Tělo s jeho 9 centry (viz čakrový systém: lidstvo se již dávno nerodí se 7 centry, ale s 9). tato centra jsou aktivované skrze brány (čísla uvnitř center), kterých je celkem 64 (analogie se systémem I-ťing) a propojeny skrze 36 kanálů. V základním výkladu se o sobě dozvíte, jaký energetický typ jste (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor), která centra máte definovaná / vybarvená a která otevřená / nedefinovaná (Hlava, Adžna, Krk, G centrum, Ego, Sakrál, Kořen, Slezina, Solar Plexus). Zároveň se dozvíte, které centrum je Vaší vnitřní autoritou: tj. Vaším vnitřním hlasem a jak toto centrum funguje a jakou energii Vám přináší pro rozhodování do Života. Zároveň se dozvíte něco o svém profilu, který určuje to, jak se projevuje Vaše vědomá a nevědomá část osobnosti.

V rozšířeném výkladu se pak zaobíráme Vašim inkarnačním křížem, který spolu s profilem vypovídá o Vašem poslání a úloze zde na Zemi. Součástí rozšířeného výkladu je pak práce a povídání o jednotlivých aktivovaných kanálech, které definují Vaše fixní energie.

"VĚŘÍM, ŽE SPOUSTA TĚŽKOSTÍ Z NAŠEHO ŽIVOTA ZMIZÍ,
KDYŽ ODHODÍME SVÉ MASKY A FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O TOM,
KÝM JSME ČI NEJSME A KDYŽ UVIDÍME V JASNÉM SVĚTLE SAMI SEBE."

Objednejte si svůj výklad zde:

Prosím napište mi do poznámky, o jaký výklad máte zájem a také Vaše datum, místo a přesný čas narození. Děkuji.

Vaše osobní údaje (e-mail, celé jméno, telefon, datum-místo-čas narození, případně bydliště) jsou u mě, Lenky Lipenské, v bezpečí. Odesláním formuláře stvrzujete, že jste si přečetli mé zásady pro ochranu Vašich osobních údajů a že s nimi souhlasíte. Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů.

PROSTOR PRO VAŠE REFERENCE A DOTAZY

Níže můžete vkládat své recenze a dotazy k výkladu Human designu. Jestli je něco, co Vás zajímá, pak se ptejte zde.

Těším se na Vaše komentáře a dotazy!

„Dlouho jsem měla pocit, že jsem špatně. Že bych měla být jiná, že bych se měla chovat jinak. Že nejsem dost dobrá a všichni jsou proti mně. Hledala jsem cesty, jak sama sobě porozumět. Nechápala jsem, proč se mi pořád dokola dějí ty samé věci ve vztazích a v životě. Až když jsem poznala Human Design, tak jsem pochopila, že celou dobu sama se sebou bojuji, a že to, co musím je pochopit a přijmout vlastní nastavení, na základě kterého prožívám, jednám a žiji. Díky Leničce a jejímu výkladu jsem měla možnost nahlédnout do božího zrcadla - a uvidět tam sama sebe, uvidět všechny ty patálie, které v životě prožívám, ve světle porozumění. Získala jsem praktický návod na to, jak se sebou pracovat, co začít dělat jinak a co si v sobě poléčit, tak abych v životě plula v radosti a využívala plně onen potenciál, který jsem dostala při narození jako nádherný vklad do života. Human Design je o přijetí vlastní jedinečnosti, o poznání specifických darů a talentů, kterými disponujeme, a o porozumění vlastnímu smyslu života. Pokud přijmete to, kým jste, čeká vás neuvěřitelná úleva a naplňující pocit prozření - pocit, že jste se konečně našli, víte, co je s vámi v souladu a co ne. Výklad HD doporučuji každému, kdo má v životě pocit, že je špatně a že ho okolí nechápe. Protože ve chvíli, kdy pochopíte své vnitřní nastavení, pochopíte i to, co stojí za jednáním druhých vůči vám. Všechno vám začne dávat smysl. Já tímto děkuji Lence za její laskavou podporu, za nacítění se na moje osobní bolesti a za to andělské křídlo, pod které mě k sobě na chvilku schovala, abych si mohla uvědomit sama sebe a najít svoji vnitřní kotvu skrze poznání toho, kým jsem. Děkuji.“
Andělská Dušička Petra
Chtěla bych poděkovat Lence za rozbor a posdílet s vámi svou zkušenost. Je to pro mě jakési setkání s manuálem na mě samotnou. Za nejhlubší plus považuji své zklidnění a jakési "uff", které se objevilo spolu s pocitem "jsem dobře tak, jak jsem". Ráda jsem si uvědomila, že směr kterým kráčím, je v souladu s mou pravou podstatou, i když v dnešním světě je takový směrem stále ještě méně obvyklý. Na některé věci už jsem si v životě přišla sama a teď jsem je četla znova v rozboru od ženy, která mě nikdy neviděla. Zajímavé. Ve výkladu jsem našla i další témata, nad kterými nyní přemítám ... Vlastně se opakovaně vracím k pročítání. Každý den kousíček. "Pokochat se" svými dary, zvýšit obezřetnost a citlivost vůči signálům "zevnitř" a ulevit si větami, které mě rozesmály (např. Nic nemusím.) Human design považuji za požehnání na cestě sebepoznání a za sebe ho určitě doporučuji. :-)
Tvůrkyně Haniawww.stvorenim.cz
Zdravím Leni. Na úvod chci moc poděkovat za Váš čas, který jste mému výkladu věnovala. Z toho, co jste mi "vyložila" a následně poslala, mi momentálně jde "hlava kolem". Kromě obrovského AHA mě na celém vašem výkladu ale nejvíc zaujala jedna věc, s kterou jsem vlastně už i usínala. Toto je snad první "metoda", s kterou jsem se v životě potkala, kterou zajímá jen a jen daná osobnost a nic víc......To je vážně super. Jako hlavní a největší "objev" však stále beru to, že to, co jsem celý život považovala za špatné, nežádoucí, nemožné, nepraktické, je vlastně to úžasné a dobré, protože to jsem já. Znova musím napsat, že je to opravdu NOVÝ pocit, který je opravdu báječný. Děkuji Vám za výklad a pro dnešek se loučím. :)
LenkaOdvážná Žena se silnou Myslí
 1. Poděkování napsal:

  Krásný den Leničko, moc Vám děkuji za výklad Human designu. Hodně moc jste mi pomohla bojovat se svými obavami, říkám si co se může stát, např. přijdu o práci, ale třeba právě tím se posunu dál…. Že I to co se mi nelíbí, zjišťuji že mě vlastně časem posililo😁. Povídání s Vámi bylo moc milé a doslova jste mě nabijela energii. Dá se říct že skoro každý den si pročítám a nacházím pokaždé něco nového, takovéto aha, wau.. Moc děkuji a jsem moc ráda, že jsem Vas mohla potkat… Krásné světelné dny Vám a všem lidičkam🌺💖☘️🍀🌞🌈

  • Lenka Lipenská napsal:

   Hezký den, Helenko. Děkuji moc za ta milá slova, moc si jich vážím. <3 Jsem moc ráda, že jsme se mohly potkat a že Vám Váš výklad pomáhá. <3 Přeji Vám hodně štěstí a spokojenosti a taky ať vše s prací vyjde. Opatrujte se, Heli. 🍀🌞<3

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů