Děkuji Vám za Vaši návštěvu na mých stránkách. Mám ráda, když mi chodí jen vyžádaná pošta a když s mými údaji nakládají jen ti, kterým jsem k tomu dala svůj souhlas. A protože předpokládám, že to máte stejně, najdete níže povídání o tom, co se u mě děje s Vašimi daty. :)

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: Fyzická osoba podnikatel Lenka Lipenská se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.  Tyto údaje včetně údajů o nákupech nejsou poskytovány třetím stranám.

Údaje, které zadáváte v objednávce placené verzi e-booku jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Tyto údaje jsou použity pro vyřízení Vaší objednávky a nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

SOUHLAS KUPUJÍCÍHO: Vyplněním a odesláním svých údajů na webových stránkách www.myjsmeTVURCI.cz souhlasím se zpracováním veškerých svých osobních údajů a uděluji souhlas, aby veškeré takto poskytnuté osobní údaje byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány fyzickou osobou Lipenská Lenka, K Točné 361, Dolní Břežany PSČ 252 41, Česká republika, IČO: 73290963, jakožto správcem, pro obchodní a marketingové účely správce, zejména pro účely zasílaní vyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Správce je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů, registrační číslo 00062337.

Svým podpisem uděluji správci souhlas se zasíláním této komunikace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení služeb a zasílání informací o novinkách či nových příspěvcích, zahrnující i kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím telefonů, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou.

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM, ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jako uživatel/uživatelka, který/která jste mi poskytl/poskytla jakožto správci své osobní údaje, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, §21 zák. č. 101/2000 Sb.

Na požádání Vám mohu sdělit, jaké údaje a v jakém rozsahu mám v souvislosti s Vaší osobou vedeny. Na požádání lze rovněž tyto informace o Vaší osobě měnit, opravovat, doplňovat.

Zároveň můžete kdykoli Váš souhlas se zpracováním osobních údajů bezplatně na mé adrese správce odvolat. V případě emailové komunikace se můžete ze zasílání těchto newsletterů a nabídek kdykoliv odhlásit, a to pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v patičce každého mého emailu.

Své dotazy a žádosti ohledně osobních údajů můžete směřovat na mou e-mailovou adresu Lenka@myjsmeTVURCI.cz.

 

BEZPEČNOST

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsem přijala taková technická a bezpečnostní opatření, abych zajistila ochranu Vámi poskytnutých údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Tuto ochranu pravidelně kontroluji a obnovuji. Jsem vedena jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používám k tomu, abych Vás mohla informovat o mých novinkách a službách, případně abych zjistila Vaši spokojenost s mou nabídkou a samozřejmě k identifikaci kupujícího v případě placených služeb. Nabízím-li Vám produkty třetích stran, děje se tak výhradně přes mou osobu jakožto správce a nedochází při ní k postoupení Vašich osobních údajů třetím stranám. V rámci závazných právních předpisů a zákonů pro Českou republiku probíhá v případě potřeby jen vybraným státním institucím a úřadům.

 

STATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Abych mohla své produkty a služby neustále zlepšovat, používám standardní záznam webových statistik na mých stránkách www.myjsmeTVURCI.cz. Statistiky jsou anonymní bez vazby na Vaši konkrétní osobu a jsou sledovány ve formátu standardního záznamu Vaší IP adresy, data návštěvy, délky návštěvy a statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek. Tyto statistiky nejsou provázány na Vaše osobní údaje. Webové statistiky jsou zajišťovány analýzou  Google Analytics, díky níž jsou sbírány a zpracovávány data. Více viz: “Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich  partnerů”, více informací na tomto odkazu: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners.