Děkuji Vám za Vaši návštěvu na mých stránkách. Mám ráda, když mi chodí jen vyžádaná pošta a když s mými údaji nakládají jen ti, kterým jsem k tomu dala svůj souhlas. A protože předpokládám, že to máte stejně, najdete níže povídání o tom, co se u mě děje s Vašimi daty. :)

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO: Fyzická osoba podnikatel Lenka Lipenská se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.  Tyto údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v rozsahu nutném pro zpracování dat a datové služby v rámci zpracovatelské smlouvy s provozovatelem mého databázového a emailingového systému.

Údaje, které zadáváte v objednávce placených služeb (konzultace, výklady, programy, kurzy, e-booky, meditace) jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Tyto údaje jsou použity pro vyřízení Vaší objednávky a nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi. V tomto případě mi zákon ukládá povinnost archivovat tyto záznamy po dobu 5 let s ohledem na finanční povinnost a z pohledu datového dle GDPR se jedná o souhlas se zpracováním údajů pro plnění smlouvy a pro tyto marketingové účely vedu osobní údaje po dobu, po kterou nabízím své služby, nebo dokud se z mé databáze neodhlásíte (k čemuž slouží odkaz \"ODHLÁSIT\" v patičce každého emailu, který odesílám).

SOUHLAS KUPUJÍCÍHO: Vyplněním a odesláním svých údajů na webových stránkách www.myjsmeTVURCI.cz souhlasím se zpracováním veškerých svých osobních údajů a uděluji souhlas, aby veškeré takto poskytnuté osobní údaje byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány fyzickou osobou Lipenská Lenka, K Točné 361, Dolní Břežany PSČ 252 41, Česká republika, IČO: 73290963, jakožto správcem, pro obchodní a marketingové účely správce, zejména pro účely zasílaní vyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Správce je registrován Úřadem na ochranu osobních údajů, registrační číslo 00062337. Osobní data jsou shromažďována a zpracována ve tvaru: jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, emailová adresa; v případě výkladů či konzultací pak ve tvaru datum, místo a čas narození.

Svým podpisem uděluji správci souhlas se zasíláním této komunikace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s GDPR nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení služeb a zasílání informací o novinkách či nových příspěvcích, zahrnující i kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím telefonů, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu neurčitou.

 

PŘÍSTUP K INFORMACÍM, ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jako uživatel/uživatelka, který/která jste mi poskytl/poskytla jakožto správci své osobní údaje, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, §21 zák. č. 101/2000 Sb.

Na požádání Vám mohu sdělit, jaké údaje a v jakém rozsahu mám v souvislosti s Vaší osobou vedeny. Na požádání lze rovněž tyto informace o Vaší osobě měnit, opravovat, doplňovat.

Zároveň můžete kdykoli Váš souhlas se zpracováním osobních údajů bezplatně na mé adrese správce Lenka@myjsmeTVURCI.cz odvolat. V případě emailové komunikace se můžete ze zasílání těchto newsletterů a nabídek kdykoliv odhlásit, a to pomocí odkazu pro odhlášení uvedeného v patičce každého mého emailu.

Své dotazy a žádosti ohledně osobních údajů můžete směřovat na mou e-mailovou adresu Lenka@myjsmeTVURCI.cz.

 

BEZPEČNOST

Jakožto správce Vašich osobních údajů jsem přijala taková technická a bezpečnostní opatření, abych zajistila ochranu Vámi poskytnutých údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Tuto ochranu pravidelně kontroluji a obnovuji. Jsem vedena jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů. 

 

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje používám k tomu, abych Vás mohla informovat o mých novinkách a službách, případně abych zjistila Vaši spokojenost s mou nabídkou a samozřejmě k identifikaci kupujícího v případě placených služeb. Nabízím-li Vám produkty třetích stran, děje se tak výhradně přes mou osobu jakožto správce a nedochází při ní k postoupení Vašich osobních údajů třetím stranám. V rámci závazných právních předpisů a zákonů pro Českou republiku probíhá v případě potřeby jen vybraným státním institucím a úřadům.

Pro rozesílání newsletterů a emailových zpráv používám externí programové řešení, které je spravováno externí zpracovatelskou firmou na základě společné zpracovatelské smlouvy v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a v souladu s GDPR politikou a nařízeními. GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

STATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNEK

Abych mohla své produkty a služby neustále zlepšovat, používám standardní záznam webových statistik na mých stránkách www.myjsmeTVURCI.cz. Statistiky jsou anonymní bez vazby na Vaši konkrétní osobu a jsou sledovány ve formátu standardního záznamu Vaší IP adresy, data návštěvy, délky návštěvy a statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek. Tyto statistiky nejsou provázány na Vaše osobní údaje. Webové statistiky jsou zajišťovány analýzou  Google Analytics, díky níž jsou sbírány a zpracovávány data. Více viz: “Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich  partnerů”, více informací na tomto odkazu: www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners.