SCHUMANNOVY REZONANCE

TEP MATKY ZEMĚ – SCHUMANNOVY REZONANCE A MOZKOVÉ VLNY

Schumannovy rezonance. Jev, kterému se přezdívá TEP MATKY ZEMĚ. Vibrace, s níž naše Matička Země vibruje a pulzuje.

Tyto rezonanční vlny objevil v roce 1952 německý fyzik W. O. Schumann, po kterých dostal tento jev své jméno. Vyjadřují elektromagnetické změny zemského jádra, které následně ovlivňují nejen zemský povrch, ale prostupují dále do ionosféry (vrstvy cca do 100 km našeho povrchu Země) a ještě za ní do kosmického prostoru (kde mohou mít vliv i na satelitní družice) a mají vliv na vše živé na planetě.

Hodnota této rezonance, tepu naší Země, se má pohybovat v hodnotě okolo 7,83 Hz. To je hodnota, které naší Země dosahuje tehdy, když vibruje tak, jak tomu bylo zvykem, tj. normálně.

Schumannova rezonance je magnetická frekvence, která vzniká v elektromagnetickém poli naší Země proudícímu z jádra naší planety na povrch, kde ovlivňují naší ionosféru (náš plynný obal) a vše živé. Popisovat vznik rezonance by tak trochu vydalo na fyzikální elaborát, ale představte si Zemi jako jeden velký elektrický obvod: každé těleso ve Vesmíru má svou určitou frekvenci podle vícero faktorů (odtud spočítaná frekvence různých planet a tzv. frekvenčních ladiček). Naše atmosféra není zrovna vodivá, takže kdyby elektrický náboj spojený s naší Zemí nebyl posilován podněty zvenčí, rozplynul by se v cca 10 minutách. Mezi naší Zemí, ionosférou a vesmírem ale panuje napětí, kdy odpor atmosféry mezi zemí a vesmírným prostorem činí zhruba 200 Ohmů, což má za následek i vznik blesků, které vyvolávají až cca 1000 kmitů/sec… Vlastnosti náboje, proudu a napětí v této „dutině“ mezi nebem a Zemí popsal právě W. O. Schumann (a dokonce je zkoumal i Nikola Tesla u svých vynálezů).

Frekvence přitom vypovídá o tom, kolik cyklů vibrací se uděje za vteřinu, kdy 1 Hz představuje jeden cyklus vibrací za vteřinu, 10 Hz by pak bylo 10 cyklů vibrací za sekundu. Amplituda je přitom něco jako kyvadlo: vyjadřuje velikost této vibrace, v podstatě o jak velkou vlnu se jedná… Tato běžná frekvence 7,83 Hz je častá ve využití např. psychowalkmanů a meditačních nahrávek, protože má přinášet sladění se s přirozenými rytmy našeho bytí, jedná se totiž o vlnění spojené s přirozeným stavem a fungování naší Země a všeho živého na ni…

Někteří lidé věří, že změní-li se vibrace naší planety, změní se i vibrace nás lidí (a také všech živých bytostí na planetě). Z pohledu vědy mi toto tvrzení přijde i logické, neboť jedno ovlivňuje druhé. Navíc tato rezonance – vibrace kmitá v takovém pásmu, které velmi úzce souvisí i s našimi mozkovými vlnami zvanými tzv. Alfa vlny. Změní-li se tedy vibrace Země, můžeme vliv těchto vibrací pozorovat i na sobě… i naše vibrace se tedy tímto může změnit. Nebo že by to bylo naopak a my lidé bychom navyšováním své vibrace ovlivňovali vibraci Země? 😉

U Schumannovy rezonance se můžete setkat i s tzv. indexem vitality: indexem, který vypovídá o tom, jak tyto hodnoty ovlivňují náš Život ve smyslu vlivu na naše fyzické či mentální zdraví, na naše emoce, na náš spánek a naši spiritualitu. Pokud se hodnota Schumannovy rezonance drží ve standardních hodnotách, posiluje naši tvořivost díky svému působení na biologické vlny v našem mozku.

Jaké jsou ony frekvenční pásma vibrací?

– Stav DELTA 0,5-4 Hz: tyto frekvenci jsou pro člověka příznačné ve velmi hlubokém spánku či bezvědomí. V této frekvenci naše Tělo velmi regeneruje a obnovuje se na buněčné úrovni. Velmi zkušení jogíni by zde dokázali zůstat bdělí při velmi hluboké meditaci, případně se zde pohybují novorozenci (u nichž s postupem věku ubývají). Delta spánek je podstatný pro ukládání vzpomínek do dlouhodobé paměti.

– Stav THÉTA 4-8 Hz: nastává při hluboké relaxaci či meditaci, nebo v některých fázích spánku. Většina vizí k nám přichází právě v této úrovni vědomí, při této frekvenci, kdy dochází k prohloubení intuice a k napojení na naše nevědomí. I zde můžeme nalézat velmi hluboká řešení na naše problémy (říká se tomu divergentní stav), ale zůstat bdělý v této frekvenci (a neusnout) je hodno jogínů, protože je to umění, které je potřeba trénovat (na což existují šikovné nástroje). V podstatě se zde nachází i lidé při hypnóze, naše nevědomí je v této frekvenci daleko přístupnější ke změně myšlení a vzorců našeho chování či myšlení.

– Stav ALFA 8-12 Hz: alfa vlny převládají u člověka ve chvílích uvolnění, odpočinku a meditace. Je to stav, kdy si neděláme moc starostí, jsme spíše konstruktivní, zažíváme duševní pohodu a klid, štěstí. Tyto vlny zvyšují naši produktivitu, koncentraci a konstruktivitu a dokonce i imunitu a snáze v této frekvenci nacházíme řešení našich problémů a situací, protože dochází k přirozenému propojení obou našich hemisfér, naše Těla jsou relaxovaná, přítomná v daném okamžiku a snáze vidí řešení, naději, radost a pozitivní události i napojení na naše vyšší já. Člověk nepodléhá stresu, strachu a obavám a tudíž snáze nachází kreativní řešení svých obtíží a výzev. Děti jsou přirozeně ve stavu Alfa vln, proto je pobyt s nimi tak blahodárný, zatímco dospělí jsou většinu času v tzv. Beta vlnách vlivem zatížení starostí a stresu.

– Stav BETA 12-30 Hz: v této frekvenci se běžný člověk vyskytuje nejvíce. Jde o bdělý stav v hladině beta, která je spojována s koncentrací, přemýšlením, učením, racionalitou. Mohou ji ale provázet stavy podrážděnosti, zlosti, strachu, ale i únavy či ospalosti u nižších beta frekvencí. Je to stav, v němž běžně mluvíme s druhými, vyřizujeme práci a povinnosti, myslíme a přemýšlíme a jsme příliš v hlavě, dominuje zde levá mozková racionální hemisféra zaměřená na rácio, řeč, výpočty, logiku, zatímco kreativita a empatie jsou utlumeny.

– Stav GAMMA 30-100 Hz: tato úroveň – frekvence je spojená se stavem, který by se dal označit za osvícený, vědomý, protože na této úrovni jsou naše mozkové hemisféry schopny spolupracovat simultánně (v této frekvenci vibruje například mozek delfínů a velryb). Je to stav, u něhož vědci zjistili, že je spojen s Láskou, altruismem a vyššími morálními hodnotami a ctnostmi, stavem, kdy je naše vědomí rozšířeno a propojeno s celkem. V tomto stavu nám mohou přicházet silné vhledy s přesahem času a prostoru, nicméně tyto stavy jsou velmi spojené s úrovní vědomí člověka. Lidé s vyšší úrovní vědomí (koukněte na Hawkinsovy úrovně vědomí) mohou těchto stavů využívat k odhalování odpovědí na otázky nejen své, ale i lidství. Nicméně v této frekvenci dochází k největšímu vybičování našeho mozku k aktivitě, což může být vysilující a velmi často tento stav provází situace fyzicky či emočně vypjaté, nebo ho můžeme zaznamenat během krizových situací.

Aktuální frekvenci Schumannovky najdete live zde a můžete sledovat, jak se změna vibrací projevuje na vaší pohodě či nepohodě. Je to zcela prosté: stav Alfa je naším přirozeným stavem, pokud se ale frekvence změní směrem např. k Beta vlnám, je to stav, který znáte jako stres v práci či v činnostech doma ve spěchu či tlaku.

Hodnota Schumannovy rezonance poslední zhruba dva roky lítá jako na houpačce stejně jako my a za mě dost koreluje s tranzity a výzvami, které nám do Života přichází a přináší nám častý impulz k tomu propojit se se svým nevědomým, s naší pravou podstatou, a to je VĚDOMÍ. 🙂

Takže pokud se budete někdy cítit bez energie a ospale, unaveně, koukněte na Schumannovku, třeba tam najdete odpovědi.

Takže milí Světlonoši… šup do práce zvědomování vlivů na Cestě k našemu pravému já. 🙂

A třeba rovnou na některém z webinářů, nebo u videí.

Ať je síla a Láska s námi.

PS: Pokud umíte anglicky, můžete se podívat na toto video o tom, jak SR grafy číst.

Jmenuji se Leni Lipenská a provázím vás na vaší Cestě k vaší jedinečné tvořivé síle a předurčenosti vaší Duše. Díky svému daru vidět a cítit věci skryté a okem neviditelné, vám pomáhám rozplétat nitky vašeho Života, abyste porozuměli své Duši a souvislostem toho, co se vám v Životě děje. Provázím vás na vaší Cestě k vaší pravé podstatě, pomáhám vám uzdravit vaše dávná zranění a najít vaši Tvořivou sílu, abyste se mohli stát vědomým Tvůrcem vašeho Života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů