HAPPY OSTARA ANEB LASKAVÝ SVÁTEK JARNÍ ROVNODENNOSTI!

ostarapray-F

JE TADY SVÁTEK OSTARA,
SILNÝ SVÁTEK JARNÍ ROVNODENNOSTI.

Oslavme spolu tento silný svátek jarní rovnodennosti. Oslavme spolu den, kdy opět a znovu vítězí Život nad Smrtí, Dobro nad Zlem, Světlo nad Temnotou. V dnešní den splývají hranice světla a tmy na pomezí. Splývají v bod, který Čarodějky chrání, protože znají jeho moc. Vítejte ve světě starých mouder, znalostí přírodních cyklů a čar. :)

Slunce při svém ročním pohybu protíná světový rovník a přechází z jižní polokoule na severní. Nastává jarní rovnodennost, která v letošním roce nastává přesně dnes, 20. března 2023 v 22:24 hodin vstupem Slunce do ohnivého znamení Berana.

Síla noci, temné části, která měla do této chvíle převahu, ustupuje a jarní rovnodenností se navrací síla opět světlé části našich dnů.

Pokud máte trochu „hokej“ v datech a pamatujete si jako první jarní den 21. března, pak vězte, že je to dáno tím, že církev chtěla mít přesné datum jarní rovnodennosti, aby mohla stanovit, kdy bude oslava Velikonoc. A Velikonoční neděle je ta neděle, která následuje po prvním jarním úplňku. Aby se upřesnily nesrovnalosti v datování, provedl papež Řehoř XIII. v době konání Nicejského koncilu, reformu kalendáře. Jejím cílem bylo, aby jarní rovnodennost vždy připadala na 21. březen – jako v roce konání koncilu. Tak vznikl v roce 1582 nový gregoriánský kalendář, který nahradil stávající kalendář juliánský. Aby bylo možné jarní rovnodennost fixovat k datu 21. března, bylo zapotřebí na rozkaz papeže prostě škrtnout deset dnů. Tím se narušila kontinuita časové osy, která se s námi táhne dodnes – proto tento kalendář nepoužívají například astronomové a dějepisci. V hermetické symbolice mimochodem ukřižování Krista představuje odhození starého, nepotřebného a spojení se s očištěnou a posílenou životní energií – znovuzrozenou životní silou.

Jarní rovnodennost je čas, kdy Země získává zpět svou sílu, stromy a keře se nalévají mízou, příroda se nadechuje a protahuje po dlouhém zimním spánku. Živí tvorové v přírodě se probouzí, počínají či plodí potomstvo a skrze všechny tyto projevy k nám přichází Život, znovuzrození a naděje. Ustupuje tma, noci se zkracují a do našich Životů, srdcí a Domovů se navrací Světlo.

Duchovně se v tento čas oslavuje Země a voda, elementy, které v sobě nesou ženský princip, a to princip Života a mateřství. Symbolickými barvami je barva zelená a zlatá či žlutá a také červená. Zelená je barva přírody, mladých pučících lístků plných Života a zlatá představuje zlatavou záři Slunce, vracejících se a sílících slunečních paprsků. Červená barva je pak symbolem životní síly, krve, znovuzrození.

Symbolem jarní rovnodennosti a Velikonoc se stalo vejce, které představuje NOVÝ ŽIVOT, NOVÝ ZAČÁTEK, NOVÉ ZROZENÍ, které pak nabarveno na žluto představuje obnovenou sílu slunce probuzenou do nového Života zde na Zemi. Vejce od pradávna představuje bod, z něhož vzešel Život. A samozřejmě je symbolem i semeno, semínka, která po dlouhém spánku dostávají možnost vyklíčit a vyrůst a přinést světu svou plodivou sílu. Dalším symbolem, který znáte jsou zajíčci jako poslové Luny. Královna noci – Luny tyto zajíčky chrání před vším zlým, a proto na sebe čarodějnice berou podobu zajíce, když se chtějí ukrýt před zlem. Lidé věřili, že čarodějnice v podobě zajíce přinášejí ochranu a požehnání, a proto je uctívali. A proto my je dnes rozdáváme čokoládové v pomlázkách.

Jak vlastně naši předci poznali, že přišel ten správný okamžik, kdy je Slunce přesně na světovém rovníku a přechází z jižní polokoule na severní? Měli k tomu jednoduchou pomůcku – tzv. gnómon. Jednalo se o dlouhou tyč, sloup nebo vysoký kámen zaražený kolmo do země. Když sledovali, jak postupuje stín gnómonu, zjistili, že pohyb jeho konce vytváří hyperbolu – ovšem s výjimkou dvou dní v roce – tehdy konec stínu „kreslí“ přímku. Při rovnodennosti totiž Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě.

ostara-s

Pohané či keltové považovali tento čas za velmi významný. Lidé žili v sepětí s přírodou a samozřejmě velice dobře znali její zákonitosti. V době jarní rovnodennosti probíhaly různé slavnosti; slavil se návrat života na Zemi. Některé kultury jižní Evropy uznávaly jarní rovnodennost dokonce za počátek nového roku. Astrologický kalendář začíná rovněž tímto dnem, kdy vstupuje do svého prvního znamení, do znamení Berana. Toto období je obdobím, které velmi přeje novým začátkům. Dary a síla přírody jsou den ode dne silnější a silnější. Tento den, 20. březen je jedním z nejdůležitějších dní keltského kalendáře. Svátek jarní rovnodennost se počítá mezi vedlejší sabaty; má název Alban eilir čili také Ostara. Rovnodennost je čas plození, kdy narůstající světlo přemáhá tmu. Probuzení bujné bohyně, barvení kraslic, setí semen. Ostara je slavností příchodu jara a je zasvěcena bohu polních prací Tórovi. V domě se zavěšuje věnec s kraslicemi, žlutými květy, stuhy v barvách pastelových a magickým znakem – kruh se dvěma pučícími rohy, které znázorňují semeno rašící v zemi.

V Slovanských zemích byla v tento den odnášena z vesnice bohyně Zimy a Smrti – Morana do potoka. Voda pak odnášela pryč z vesnice zimu a Smrt, aby udělala místo Životu. Moranu asi znáte – bývala vyrobena ze slámy,oblečená do ženských šatů a ozdobená náhrdelníky z vyfouklých vajec.

U Germánů byla Ostara bohyní jara, vesny. Ztotožňuje se se slovanskou bohyní Vesnou. Jméno bohyně Ostara Začíná runou Os; ta je také obsažena třeba v německých slovech Osten (východ) a Ostern (Velikonoce). Runa Os je považována za runu duchovního i tělesného plození; duchovní řeči a moci. Její číselná hodnota jsou 4.

Svátek Easter (velikonoce) byl původně u Židů jarní festival plodnosti, oslavovaný od pradávna. Festival neměl tedy s Ježíšem Kristem pranic společného. Název Easter je chaldejského původu, vyjadřuje uctívání Královny Nebes, pro kterou mají různé kultury různá jména: Eostra, Ostara, Ištar, Astarte, Beltis, Isis, Hiša, Aštoret a další.

Indiáni při významných příležitostech, mezi které patří i slunovrat a rovnodennost, pořádají obřady nazývané swetlodže (potní chýše). Tyto obřady slouží nejen k očistě těla, ale také, a to především, k očistě duše. Mají zahnat zlé duchy a přivolat na pomoc bytosti dobré.

Mytologická Ledová královna se v tento čas mění v panenskou dívku Eosté, která bude kolem 30. dubna připravena na spojení s mladým bohem. Podle jiných bájí se chladná bohyně podsvětí mění v mladou bohyni Života a matka Déméter oslavuje návrat své dcery Persefony.

Podle jiných tradic se toto období přirovnává k období dětství těsně před pubertou.

Další názvy: Alban Eiler, Eostre, Jarovít.

Pro nás všechny může být tento čas vědomým okamžikem, kdy se ROZHODNEME ODHODIT STARÉ A NEPOTŘEBNÉ VZORCE VE SVÝCH HLAVÁCH, KDY SE ROZHODNEME JÍT ZA HLASEM SVÉHO SRDCE. Nedělejte jarní úklid jen ve svých Domovech, ale udělejte si ho především v sobě. Symbolickým vyhazováním starého, rozbitého, nefunkčního z vašich Domovů vyhazujte staré, rozbité, bolavé a nefunkční i ze své hlavy. Symbolickým úklidem pomáhejte své duchovní přeměně i na fyzické rovině. Pokud potřebujete ještě více posílit, použijte ten nejmocnější fyzický nástroj, který máte. SVÉ TĚLO. Dopřejte si odpočinek, procházky v přírodě, očistný půst a lehkou stravu, nebo uvolňující a harmonizační cvičení spolu s masáží či koupelemi.

Stanovte si v tento den 40 denní výzvu: určitě je něco, po čem toužíte. A teď nemám na mysli hmotnou věc, i když ani ta se nevylučuje, když třeba někdo touží po vlastním Domově. Každý máte nejspíš nějakou představu Lásky a klidu, nějaké „TO“, po kterém vaše srdce touží. Zamyslete se nad tím, co to je a po následujících 40 dnů dělejte všechno pro to, abyste to svoje „TO“ podpořili v realizaci. Oněch 40 dnů není jen náhodný s biblickými postními 40 dny a následným konáním zázraků. Číslo 40 je mimo jiné symbolem očisty. Je jedno, kolikrát vás starý způsob přemýšlení strhne zpátky, je jedno, kolikrát se vrátíte zpět, padnete na kolena… Důležité je, abyste vstali a DALI DO TOHO VŠECHNO A JEŠTĚ VÍC. ODHOĎTE SVOU ROLI OBĚTI A STAŇTE SE TVŮRCEM VLASTNÍHO ŽIVOTA. To není o tom mít všechno a hned, ale rozhodnout se se svým Životem něco udělat. Rozhodnout se, že od teď přijímáte odpovědnost za vše ve vašem Životě a díky tomu objevíte svou sílu a svou moc. To neznamená, že už nikdy nezažijete nic, co by se vám nelíbilo. Ale budete vědět PROČ SE STALO A CO S TÍM. A taky budete vědět, kam dál a jak jít tou CESTOU, KTERÁ CESTOU VAŠEHO SRDCE.

NAPLNĚNÝ A SILNÝ SVÁTEK JARNÍ ROVNODENNOSTI NÁM VŠEM!
AŤ JSME PLNÍ LÁSKY, SVĚTLA A SÍLY ŽÍT V LÁSCE A S LÁSKOU.

*z keltských lesů vás zdraví Lenka*

Pro více inspirace sledujte mé stránky na Facebooku ***My jsme TVŮRCI***, nebo si nechte zasílat novinky z mého webu www.myjsmeTVURCI.cz. :)

PS: Úvodní obrázek zkopírován odtud, text čerpán z vlastních zkušeností a dále odtud.

PSS: Každý jeden z vás, který toto čtete, máte neuvěřitelnou moc konat zázraky, žít přesně takový Život, po kterém v hloubi své Duše věříte. Stačí se ROZHODNOUT. STAČÍ „SKOČIT“ DO VÍRU NEZNÁMÉHO A VĚŘIT, ŽE VÁM ŽIVOT DONESE VŠE, CO POTŘEBUJETE. PROTOŽE MY JSME TVŮRCI! :)

Jmenuji se Leni Lipenská a provázím vás na vaší Cestě k vaší jedinečné tvořivé síle a předurčenosti vaší Duše. Díky svému daru vidět a cítit věci skryté a okem neviditelné, vám pomáhám rozplétat nitky vašeho Života, abyste porozuměli své Duši a souvislostem toho, co se vám v Životě děje. Provázím vás na vaší Cestě k vaší pravé podstatě, pomáhám vám uzdravit vaše dávná zranění a najít vaši Tvořivou sílu, abyste se mohli stát vědomým Tvůrcem vašeho Života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů