Partnerství – aneb cesta od Adama a …..

fantasy_art_artwork_women_woman_female_girl_girls_800x600

Partnerství a vztahy. Jedna z nejdůležitějších oblastí našeho Života. Nejjednodušší a nejtěžší zároveň. Čím jiným začít úvodní příspěvek na blogu na téma vztahy a partnerství, než tím nejstarším příběhem všech vztahů na Zemi? Ano, dnes bude řeč tak trochu z historie. Ať už ten příběh znáte jakkoliv, čtěte dál. Třeba věci budou jinak, než si myslíte, že se budou dít. Abyste nezaháleli hned ze startu, mám na Vás otázku: Víte, jak se jmenovala první žena? Možná bychom měly znát její jméno, co myslíte? A jak se tedy jmenovala, víte? Pokud jste odpověděly, že Eva, čtěte dál starý příběh, který s Vámi nyní chci sdílet. Jakou verzi příběhu znáte? Nejspíš to bude ta následující, že?

A Bůh stvořil Zemi, jak ji známe, včetně vod, hor, nebe, rostlinstva a ptactva a šestého dne se jal stvořit člověka. Z hlediska Bible se toto událo zhruba před 6000 lety. Bůh vzal zkrátka do rukou hlínu (zemi) a uplácal Adama k obrazu svému (některé zdroje uvádí prach, odtud: V prach jsi a v prach se obrátíš.), přičemž mu vdechnul část své nesmrtelné duše a řekl, že bude člověk vládnout nad zemí a ostatním tvorstvem. A aby mu nebylo smutno, vyjmul mu žebro a stvořil mu na pomoc ženu Evu, která mu měla být rovna. Adam a Eva žili spolu s Bohem v zahradě Edenu, chcete-li v ráji, a měli od Boha jediné přikázání, jediný zákaz: nejíst ze stromu života, jinak zemřou a nejíst ze stromu poznání dobrého a zlého, neboť poznání dobra a zla příslušelo pouze Bohu. Jednou Eva šla okolo dvou zakázaných stromů. Na nich se zatím usadil had, který se ihned ženy zeptal, jestli má opravdu tyto stromy zakázané. Eva odpověděla, že je to pravda a že kdyby ochutnala ovoce těchto stromů, zemřela by. Ale had jí odpověděl, že by nezemřela, ale že by jenom věděla to, co vědí jenom bohové. Eva šla za Adamem, pověděla mu, co se jí přihodilo a společně pak jablko poznání okusili. Za tento počin byli Bohem potrestáni svým vyhnanstvím z Edenu. Eva je od té doby zvána pokušitelkou a viněna z prvotního hříchu, byť ovoce jedli oba. A v knize Genesis je jí od té doby souzeno být muži podřízena, sloužit mu, rodit v bolestech a dychtit po svém muži, který ji bude vládnout…

Taky si u takového příběhu kladete tolik otázek? Třeba proč Bůh stvořil Evu Adamovi na pomoc? S čím potřeboval Adam pomoci? Proč stvořil Evu právě z Adamova žebra? Má to snad naznačovat nějakou podřízenost Adamovi? Proč okusili zrovna ovoce ze stromu poznání? A proč vůbec v Edenu byly tyto dva stromy? Proč měl Bůh potřebu něco před lidmi schovávat, co mohl vědět jen on? Proč had pomáhá skrze Evu vyjevit, kým doopravdy jsou? Copak jsou někým jiným, než za koho je Bůh vydává? Pokud věříte v to, že Bible jen popisuje duchovní cestu formou alegorie, pak možná uvidíte to vodítko, které nám tento příběh dává. Ale to potřebujete znát celou pravdu. Ne jen tu, která pro nás byla upravena křesťanstvím. Např. v gnostickém učení se příběh o prvotním hříchu interpretuje obvykle odlišně. Stvořitel tohoto světa je chápán jako zlý, jeho příkazy mají za úkol člověka uvěznit a zahalit mu pravdu o něm samém tak, aby se jí nemohl dopátrat. Had je tedy, pokud Adamovi a Evě říká, že „budou jako Bůh“, nenabádá ke zlému, ale pouze jim vyjevuje, kým skutečně jsou. Proto je v těchto systémech had často symbolem tajného, spásného poznání. A jaký je tedy celý příběh? Zde je, slyšte.

Příběh, který je starší než příběh o Adamovi a Evě, Vám možná vyrazí dech. A možná Vám najednou začnou dávat smysl otázky, které jste si o stvoření světa kladli Vy, či které jsem Vám položila výše. Pokud se bavíme o tématech vlastního rozvoje a o partnerství, potřebujeme ze všeho nejdřív pochopit, kým jsme my, ženy. Jakmile najdeme samy sebe, můžeme objevovat své muže a můžeme tvořit své životy, rodiny, rody, národy a celý svět. Pochopení toho, co jsme jako ženy musely prožít je podle mě jednou z cest, kterou se dá vydat. Já se jí vydala a našla jsem mimo jiné i tento dávný příběh o prvních lidech. Jeho verze je o něco starší než příběh Adama i Evy, i když oba zde mají svou roli.

Podle některých pramenů probíhalo stvoření trochu jinak. Bůh stvořil z prachu a hlíny dva lidi: Adama a Lilith. Adam a Lilith spolu žili v harmonii v zahradě Edenu s Bohem, byli si rovni a stejně jako v příběhu Adama a Evy a oba nesli část nesmrtelné Duše Boha. I oni měli vládnout nad zemí a ostatním tvorstvem. Jen v zahradě nebyl žádný strom života ani strom poznání. Nebylo jich potřeba, protože znali pravdu a měli od Boha nesmrtelnou Duši. Ke střetu došlo až ve chvíli, kdy se Lilith nechtěla při milování Adamovi podvolit a ležet pod ním, což se ale nelíbilo Adamovi. Lilith šlo o to, aby si byli s Adamem rovni, aby měli stejné právo vyjádřit svou svobodnou vůli a přání a nebyli nuceni do ničeho, co si nepřejí.  Když jsem se nad tím příběhem zamýšlela, říkala jsem si, jestli to byla Lilithina zpupnost, či rozmar či něco podobného a čím víc jsem nad tím přemýšlela a přemýšlím, tak si říkám, že vlastně Lilith nechtěla tak moc a nechtěla o moc víc, než dnes chceme my, ženy. Chceme naslouchat, ale zároveň chceme, aby někdo naslouchal i nám. Takže vlastně Lilith nechtěla nic špatného, co myslíte? Chtěla rovnoprávnost, chtěla měřit stejným metrem, ale to se Adamovi nelíbilo.

Lilith ale byla na základě tohoto střetu s Adamem Bohem vypuzena a Bůh místo ní raději stvořil Evu, druhou manželku Adamovu, která mu byla podřízená. Eva byla navíc křesťanstvím učiněna jedinou ženou Adamovou (a Lilith byla naopak z důvodu nebezpečí z historie vymazána, aby jejího příkladu náhodou nenásledovaly další ženy). A co se vlastně stalo s naší Lilith? Její osud nebyl růžový, ale spíš černý. Adam prosil Boha, aby mu Lilith pomohl najít a přivést zpět. Bůh tedy poslal tři anděly (archanděl Michael, archanděl Gabriel a archanděl Natael), aby Lilith našli a přivedli. Lilith našli v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou démonů, a předali jí boží varování, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí. Lilith se však rozhodla, že se nevrátí. Je jasné, že Bohovi se představa neurotického Adama v Edenu nelíbila, vždyť tam s ním musel bydlet. :-D A tak nechal Adama zapomenout a toto jeho zapomnění ukryl do jablka poznání. Toto jablko je to, které Adam a Eva nemohli jíst, jinak by poznali pravdu a zemřeli by. Pověsti o Lilith na tom nejsou o moc lépe. Podle nich se Lilith chtěla pomstít za smrt svých dětí a tak zabíjela novorozeňata (s čímž nejspíš souvisel jev zvaný syndrom náhlého úmrtí) a rodičky. Muže naopak sváděla ve spánku a připravovala je o rozum. Příběh je to přinejmenším zvláštní, viďte? Ale copak Vám příběh Lilith nepřipomíná dávný sumerský mýtus o sestupu bohyně Inanny, královny Nebe a Země, do podsvětí, kam jde dobrovolně za svou sestrou Ereshkigal, která je královnou tohoto místa? Nebo Vám tento příběh nepřipomíná Jungiánský archetyp Stínu? Když jsem Lilith objevila, dlouho jsem přemýšlela, proč tenhle příběh existuje a co nám má říct. Tento článek nebudu končit žádným závěrem. Pokud se však povzneseme nad slova zde i jinde napsaná, najdeme v tomto dávném mýtu návod, jak se vrátit k naší ztracené celistvosti jak uvnitř nás samotných, tak i v partnerství. Protože jak uvnitř, tak navenek.

Buďte s Láskou a v Lásce.

Pro více inspirace sledujte mé stránky na Facebooku ***My jsme TVŮRCI***, nebo si nechte zasílat novinky z mého webu www.myjsmeTVURCI.cz. :)

Zdroj Internet, Český-jazyk.cz: http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/ivan-olbracht/adam-a-eva-biblicke-pribehy.html#ixzz3UHb4TNaK dne 13. 3. 2015
Zdroj Internet Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_a_Eva dne 13. 3. 2015
Zdroj Internet, zdroj Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lilith ze dne 15. 3. 2015

Jmenuji se Leni Lipenská a provázím vás na vaší Cestě k vaší jedinečné tvořivé síle a předurčenosti vaší Duše. Díky svému daru vidět a cítit věci skryté a okem neviditelné, vám pomáhám rozplétat nitky vašeho Života, abyste porozuměli své Duši a souvislostem toho, co se vám v Životě děje. Provázím vás na vaší Cestě k vaší pravé podstatě, pomáhám vám uzdravit vaše dávná zranění a najít vaši Tvořivou sílu, abyste se mohli stát vědomým Tvůrcem vašeho Života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů