Roztáhnout nohy na povel

obrázek zdroj Internet

obrázek zdroj Internet

Že je to moc provokativní název článku? Ano, uznávám, že asi dost provokativní je. Ale asi taky i ten nejvýstižnější, který teď umím najít.

Naše společnost teď prochází dost zásadními změnami. Tak, jak to vnímám já z pohledu energií, které načítám, se probouzíme do nové úrovně vědomí. Je jedno, jestli tomu budeme říkat nová Země, nový svět, 5D realita či tu změnu označíme jakýmkoliv jiným názvem. Podstatné totiž je, co se děje v nás samotných.

Každá změna začíná uvnitř nás samotných. Jak uvnitř, tak navenek…

Obrázek zdroj Internet

Pokud se máme probudit a stát se vědomými bytostmi, potřebujeme dojít osvícení sami v sobě. Potřebujeme dosáhnout sjednocení sami v sobě, objevit v sobě svatý grál skrze „hieros gamos“ – mystickou svatbu své ženské a mužské polarity tak, abychom dosáhli vnitřní unie ve svém Srdci.

Potřebujeme, aby se naše vnitřní žena a náš vnitřní muž přestali prát o naši pozornost a postavili se do své síly.

Potřebujeme, aby naše vnitřní Žena měla odvahu být zranitelná, plná citu, odevzdaná procesu Života a tvoření, aby měla vnitřní sílu dávat Život, vyživovat, pečovat o sebe i druhé, živit a propojovat, ale i bořit a ničit to, co má odejít. Potřebujeme, aby se naše vnitřní Žena mohla s naprostou důvěrou, úctou a pokorou odevzdat svému vnitřnímu Muži, který ji bude jako skála držet ve své pevné náruči s porozuměním, trpělivostí bez tlaku a bude ji držet v bezpečí před vším, co by jí mohlo ublížit a ranit. Aby se naše vnitřní Žena mohla natolik uvolnit, že odevzdá svému vnitřnímu Muži dostatek síly na jakékoliv tvoření s upřímností a otevřeností. Aby ona ho mohla na oplátku propojit s jeho Duší, s Bohem v něm samotném a ukázala mu Cestu k božství, Lásce a mohla mu dát VŠECHNO, co oba budou chtít, protože ona, božská Shakti, je esencí Života a harmonie Vesmíru, jinovou přijímající silou bytí.

Potřebujeme, aby se náš vnitřní Muž dokázal postavit do své síly, aby měl odvahu čelit bouřím a výzvám, které před něho Vesmír postaví během tvoření, kterému on vládne slovem a činem. Potřebujeme, aby slova našeho vnitřního Muže nebyly jen pouhá slova, ale aby jeho slova byly postaveny na činech, na odvaze a hranicích, které dají ženskému aspektu tvar a naplnění a bezpečný prostor pro vyživování a tvorbu nového. Potřebujeme, aby náš vnitřní Muž měl dostatek odvahy, zodpovědnosti a síly chránit naši vnitřní Ženu i matku Zemi a dal jí dostatek prostoru a času bez tlaku, netrpělivosti, spěchu a výčitek pro její rozmary a pro rozvinutí citu a pocitů, které jsou kompasem její Duše a jejího Srdce na Cestě k božství, na Cestě k harmonii, Lásce i osvícení, Cestě do Ráje a Jednotě. Když dokáže stát pevný jako skála a chránit svou vnitřní Ženu před bouřemi věků a časů a držet hranice a řád, dostane se mu toho nejhlubšího odevzdání, úcty, vděčnosti a citu, které ho propojí s celým Vesmírem, božstvím a tvořením v něm samotném a dají mu nekonečnou sílu pro jeho tvoření ve hmotě, aby mohl být tou božskou jangovou dávající silou bytí

Shakti bez Shivy je kalíla (chaos) – kačála (stagnace) – mája (neuspořádanost). Shiva naopak bez síly Shakti není schopen nic stvořit, protože mu chybí tvořivá síla Shakti.  

Mohou existovat jeden bez druhého. Mohou spolu válčit, jako tomu bylo v čase matriarchátu, kdy měly navrch ženy, nebo jako tomu bylo v době patriarchátu, kdy zase vládli muži. Můžeme se teď uvnitř mlátit a přetahovat o moc, nebo můžeme už jednou provždy sjednotit nejen sami v sobě ale i venku tyto dvě božské síly jednoho božského kosmické vejce Jednoty a dosáhnout naplnění, harmonie, míru a božství.

Shiva – mužská síla a Shakti – ženská síla mohou žít jeden bez druhého. Jeden druhého potřebují ne proto, že by na sobě záviseli. Ale proto, že jen spolu ve společné harmonii jejich síly najdou naplnění důvodu své existence. Otázkou je, jestli chceme jít ve starých šlépějích duality, strachu, bolesti a křivd lpění na té své jediné pravdě. Nebo jestli najdeme všichni odvahu s Láskou a pokorou propojit tyto dvě síly v nás samotných

Obrázek zdroj Internet

Změna se nestane ze dne na den… je to proces…

Můžu se plést, ale příběhy, kterým teď naslouchám den za dnem mi vypráví, že jsme připraveni tento boj opustit… že jsme připraveni skončit tuhle bitvu mezi naší ženskou a mužskou částí. Že jsme připraveni dosáhnout JEDNOTY, SJEDNOCENÍ JINU A JANGU, NAŠÍ ŽENSKÉ A MUŽSKÉ SÍLY

Je jedno, jestli tu změnu řešíme uvnitř, nebo navenek. Letos jsme v roce vztahů, takže nám to půjde nejlépe přes vztahy, které jsou našimi zrcadly. Takže jestli řešíte nějakou krizi v partnerství, zamyslete se, jestli náhodou taky neválčíte

 

Jak poznat, jestli jste ve válce, nebo jestli jste našli svůj střed?

Přiznám se, že jsem nad tímhle váhala u sebe docela dlouho, než se mi vše poskládalo a zapadlo na své místo… Dokonce jsem musela 2x nabourat úplně stejně na stejném místě, aby mi to docvaklo (jsme v pořádku, nebojte :) Bez nehod jezdím 20 let a tohle byla spíš „jen“ symbolika a způsob Vesmíru, jak mi předat podstatné uvědomění). 

Uvědomila jsem si ale pár podstatných věcí tohoto procesu, ať už díky sobě, nebo díky příběhům, které teď poslouchám…

  • my ženy si potřebujeme uvědomit, že je v pořádku, že někdy chceme víc (i to je součástí tvoření nového) a že nám někdy chvíli trvá, než nám dojde, co chceme. Tlak a spěch nám nepomáhají, jen nás více uzavírají. A ženská energie funguje tak, že potřebuje čas, aby NACÍTILA, do čeho svou energii dát chce. Takže je v pořádku nevědět hned. Je v pořádku, že to potřebujeme CÍTIT. A je potřeba si uvědomit, že KDYŽ NĚCO CÍTÍME, ŽE NAŠE POCITY NEFUNGUJÍ NA POVEL A NEMAJÍ TLAČÍTKO ON/OFF. Což je analogií k názvu tohoto článku: pokud se máme opravdu milovat s Mužem a mít spolu posvátné spojení opravdové Lásky, nemůžeme „roztáhnout nohy na povel“, stejně jako nemůžeme otevřít ani svou Duši, natož srdce někomu jen tak. Potřebujeme k tomu svůj čas, bezpečí, důvěru a pocit, že se MŮŽEME OTEVŘÍT, PROTOŽE JEN PAK MŮŽEME DOVOLIT DARŮM A TVOŘIVÉ SÍLE V SOBĚ VYSTOUPIT NA SVĚTLO. Jeden citát dokonce říká, že je jednodušší vidět ženu nahou, než popisující své nitro, protože zkrátka potřebujeme čas roztát a jakákoliv péče a pozornost, kterou dostanete (a kterou si dovolíme přijmout), umíme pak trojnásobně vrátit zpátky. Pokud si toto nedopřejeme, pokud si nedáme péči a pozornost sobě a svým pocitům, můžeme být leda tak nespokojené vrčící ženy provozující sex, namísto toho, abychom byly Královnami, Bohyněmi ztělesňujícími božskou sílu Shakti, která pak může vyživit naše Muže.
  • milí naši Mužové, vězte, že když vám nedáváme, co chcete, není proto, že bychom nechtěly, protože my po vás většinou toužíme celým svým srdcem. Ale pokud máme být v rovnováze samy se sebou, POTŘEBUJEME UMĚT ŘÍKAT I NE TOMU, CO SE NÁM NELÍBÍ. Věřte, že vědomá Žena vás nikdy neodmítne jen tak, ale že má pro to své důvody, které když si společně zvědomíte, můžete i společně zvládnout.
  • milí Mužové, věřte, že vědomá Žena s vámi ani nebude manipulovat, ani vás do ničeho tlačit, protože ona touží být pouze s někým, kdo s ní touží být stejně tak, jako ona, protože si je vědoma své ceny a bude si vás vážit stejně tak, jako si ona váží sebe sama.
  • milí mužové, prosím mějte trpělivost i vy s námi v našich pocitech a emocích. Pro nás je tato situace nová stejně jako pro vás a my potřebujeme čas k tomu napnout luk a najít novou Cestu tak, abychom našli vzájemnou harmonii. Dovolte našemu srdci, aby bylo naší navigací na této Cestě a buďte prosím naší skálou v tomto procesu božského sjednocení.
  • ženy, zkusme si uvědomit, že když si nestojíme samy za sebou, k ničemu kloudnému to nevede. Vzbuďte svého vnitřního Muže skrze uzdravení dávných zranění, abyste si uměly vytyčit své hranice s Láskou k sobě i druhým. Máme právo i na své potřeby a city a potřebujeme se o ně umět samy postarat a UMĚT SI ŘÍCT, CO POTŘEBUJEME. Prosím NEČEKEJME, ŽE NÁM DRUZÍ VIDÍ DO HLAVY, KDYŽ SI DO NÍ KOLIKRÁT NEVIDÍME ANI MY SAMY.
  • ženy, když říkáte ne… ujistěte se, že to ne neříkáte proto, abyste svému partnerovi ublížily a ranily ho, protože on ranil vás. ŘÍKEJTE NE S LÁSKOU SAMY K SOBĚ I SVÉMU MUŽI.
  • naší drazí mužové vězte, že naše božská síla Shakti v nás touží po tom se odevzdat se s úctou a pokorou Božské části ve vás, vaší velikosti a božství vašeho vnitřního Shivy, abychom mohli společně uvnitř i navenek tvořit nový svět s Láskou, porozuměním, respektem a úctou jeden k druhému i sami k sobě, ve vzájemné harmonii božského tvoření plné krásy, naplnění, radosti a míru. <3

A na závěr jedno moudro Cherooke…

❤NEJVYŠŠÍ ÚKOL ŽENY JE DOVÉST SVÉHO MUŽE K JEHO DUŠI A PROPOJIT HO SE ZDROJEM.
❤NEJVYŠŠÍ ÚKOL MUŽE JE CHRÁNIT SVOU ŽENU, ABY MOHLA KRÁČET SVĚT NEZRANĚNA.

 

Ať je odvaha a síla s námi, milí Tvůrci, stejně jako vzájemná úcta, pochopení a respekt. Budeme to vše ještě potřebovat, abychom mohli stvořit opravdu nový svět na nových základech Lásky a harmonie. <3

Namasté. <3

S Láskou Shakti

PS: a jen ještě dodatek… na jakékoliv vztahy jsou potřeba vždy dva lidé, takže hledat, kdo je komu viníkem, nemá smysl. Nejsme přece oběti, viďte, Tvůrci? :).

Jmenuji se Leni Lipenská a provázím vás na vaší Cestě k vaší jedinečné tvořivé síle a předurčenosti vaší Duše. Díky svému daru vidět a cítit věci skryté a okem neviditelné, vám pomáhám rozplétat nitky vašeho Života, abyste porozuměli své Duši a souvislostem toho, co se vám v Životě děje. Provázím vás na vaší Cestě k vaší pravé podstatě, pomáhám vám uzdravit vaše dávná zranění a najít vaši Tvořivou sílu, abyste se mohli stát vědomým Tvůrcem vašeho Života.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů