CO JE TO TEN HUMAN DESIGN A K ČEMU JE DOBRÝ? 

JE TO NÁSTROJ K POZNÁNÍ SEBE SAMA.

- a zároveň nástroj k odložení svých Nepravých Já, svých
  omezení a negativních vzorců a programů.
- je nástrojem pro každodenní Život.
- je prostředkem k pochopení svých strachů.
- klíčem k pochopení a uzdravení Vašich vztahů. 
- je prostředkem k Životu Vašich snů.

Chcete vědět víc? Čtěte dále! :)

PROBUĎTE SVOU SÍLU!

„POZNAT SAMU SEBE JE TO NEJVĚTŠÍ UMĚNÍ ZE VŠECH.“

CO TO JE TEN HUMAN DESIGN? 

Human design je úžasným nástrojem pro poznání sebe sama, vlastních talentů, energií a dispozic. Otcem human designu je Kanaďan Ra Uru Hu (původním jménem Robert Krakower), kterému byl tento systém předán během jeho mystické vize v roce 1987.

Human design je postaven na základě několika prastarých systémů jako např. kabaly, I-ťingu, astrologie a hinduistické nauky o čakrách a také na základě novodobých systémů jako např. genetika, molekulární biologie a astrofyziky. To podstatné, co nám human design přináší, je zmapování našeho vnitřního nastavení, našich vědomých i nevědomých tendencí na základě výpočtu postavení Slunce, Země, Měsíce a ostatních planet nejen v den našeho narození (vědomé dispozice), ale v době 3 měsíců před naším zrozením, a to v čase, kdy se naše Duše ukotvuje do Těla. Human design totiž rozlišuje mezi vědomím Těla a vědomím osobnosti: každý v sobě máme tyto 2 krystaly vědomí, každý jsme spojením materie v podobě Těla a jemno hmotné esence v podobě Duše. Každý z těchto krystalů vědomí má svůj úkol: úkolem vědomí našeho Těla je řídit jeho funkce a vývoj od početí až do Smrti, zatímco úkolem krystalu vědomí Duše je řídit růst a vývoj našeho věčného vědomí. Klasické systémy jako např. astrologie přináší lidstvu obecné doporučení pro jejich konání. 

Human design je specifický v tom, že nám přináší návod, jak se správně rozhodovat, abychom ve svém Životě uměli najít svůj vnitřní klid, abychom si ho udrželi a žili tak svou pravou podstatu a byli tak šťastní. Human design nás učí, že mysl není NIKDY NAŠE AUTORITA, tudíž že se nemá smysl se trápit našimi myšlenkami, které jsou ovlivněny zejména našimi programy z dětství, našim limbickým otiskem. Human design nás vede k pochopení našich niterných pohnutek a k objevení našeho vnitřního hlasu, naší vnitřní pravdy a pravého já a učí nás s tímto naším nastavením pracovat.

Human design rozkrývá naše nevědomé tendence, ukazuje nám, kde jsme otevření vnějším vlivům (skrze naše otevřená / nedefinovaná centra) a v kterých oblastech jsme náchylní tomu přejímat cizí názory, očekávání, předpoklady, vzorce chování a také emoce, které vedou k tomu, že nežijeme své pravé já, ale to, čemu human design říká „nepravé já“. Díky pochopení fixních vs. proměnlivých energií nás učí tomu, abychom uměli lépe naslouchat sami sobě, svému vnitřnímu hlasu a vyvarovali jsme se tak rozhodnutím, které nám nepřináší spokojenost, ba naopak právě vědou k tomu, že se trápíme, soužíme a nežijeme podle toho, co si opravdu přejeme.

Díky práci s vnitřní autoritou, našim vnitřním hlasem v souladu s našim energetickým typem (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor) nás vede k tomu, abychom porozuměli sami sobě, naučili jsme se rozhodovat sami za sebe, jako Tvůrci našich Životů a vyhnuli jsme se tím zbytečným překážkám, obavám a soužením. Čím více pak žijeme v souladu se svým nastavením, které nám zobrazuje mapa našeho designu, tím více nacházíme svou životní moudrost a žijeme své dary, talenty a své poslání na této Zemi a žijeme tzv. v přirozeném toku / flow Života, s minimálním úsilím a odporem.

ZOBRAZENÍ 4 ENERGETICKÝCH TYPŮ

Human design aura types

Obrázek převzat z těchto stránek.

Díky pochopení vlastního vnitřního nastavení se pak můžeme navigovat Životem s plně rozvinutým potenciálem, v souladu s vlastním rytmem, který nás vždy vede ve správný čas na správné místo. Díky tomu je možné si začít Život více užívat, zbavovat se nepravých částí svého já v podobě omezujících programů, které nám bránily užívat si Život plnými doušky. Umožňuje nám zároveň respektovat a lépe chápat Cestu druhých, obzvlášť pokud poznáme i jejich energetické nastavení. Odlišnost a její respektování je také velkým darem human designu: nikdo z nás není stejný a DNA každého z nás je naprosto odlišná, byť jsme všichni lidé. Human design ctí a respektuje individualitu každého z nás a učí nás rozhodovat se sami za sebe tak, abychom všichni mohli naplnit své poslání a volání naší Duše. 

Svou mapu Human designu si můžete vygenerovat zdarma zde.

„JESTLI CHCEŠ ŽÍT ŽIVOT SVÝCH SNŮ,
MUSÍŠ SE ODVÁŽIT VYDAT SE DO MÍST,
KDE JSI PŘED TÍM NIKDY NEBYLA.“

JAK PROBÍHÁ VÝKLAD?

Výklad human designu spočívá ve výpočtu Vaší osobní mapy human designu, která zobrazuje lidské Tělo s jeho 9 centry (viz čakrový systém: lidstvo se již dávno nerodí se 7 centry, ale s 9). tato centra jsou aktivované skrze brány (čísla uvnitř center), kterých je celkem 64 (analogie se systémem I-ťing) a propojeny skrze 36 kanálů. V základním výkladu se o sobě dozvíte, jaký energetický typ jste (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor), která centra máte definovaná / vybarvená a která otevřená / nedefinovaná (Hlava, Adžna, Krk, G centrum, Ego, Sakrál, Kořen, Slezina, Solar Plexus). Zároveň se dozvíte, které centrum je Vaší vnitřní autoritou: tj. Vaším vnitřním hlasem a jak toto centrum funguje a jakou energii Vám přináší pro rozhodování do Života. Zároveň se dozvíte něco o svém profilu, který určuje to, jak se projevuje Vaše vědomá a nevědomá část osobnosti.

V rozšířeném výkladu se pak zaobíráme Vašim inkarnačním křížem, který spolu s profilem vypovídá o Vašem poslání a úloze zde na Zemi. Součástí rozšířeného výkladu je pak práce a povídání o jednotlivých aktivovaných kanálech, které definují Vaše fixní energie.

"VĚŘÍM, ŽE SPOUSTA TĚŽKOSTÍ Z NAŠEHO ŽIVOTA ZMIZÍ,
KDYŽ ODHODÍME SVÉ MASKY A FALEŠNÉ PŘEDSTAVY O TOM,
KÝM JSME ČI NEJSME A KDYŽ UVIDÍME V JASNÉM SVĚTLE SAMI SEBE."

Objednejte si svůj výklad zde:

Vaše osobní údaje (e-mail, celé jméno, telefon, datum-místo-čas narození, případně bydliště) jsou u mě, Lenky Lipenské, v bezpečí. Odesláním formuláře stvrzujete, že jste si přečetli mé zásady pro ochranu Vašich osobních údajů a že s nimi souhlasíte. Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů.

PROSTOR PRO VAŠE REFERENCE A DOTAZY

Níže můžete vkládat své recenze a dotazy k výkladu Human designu. Jestli je něco, co Vás zajímá, pak se ptejte zde.

Těším se na Vaše komentáře a dotazy!

„Dlouho jsem měla pocit, že jsem špatně. Že bych měla být jiná, že bych se měla chovat jinak. Že nejsem dost dobrá a všichni jsou proti mně. Hledala jsem cesty, jak sama sobě porozumět. Nechápala jsem, proč se mi pořád dokola dějí ty samé věci ve vztazích a v životě. Až když jsem poznala Human Design, tak jsem pochopila, že celou dobu sama se sebou bojuji, a že to, co musím je pochopit a přijmout vlastní nastavení, na základě kterého prožívám, jednám a žiji. Díky Leničce a jejímu výkladu jsem měla možnost nahlédnout do božího zrcadla - a uvidět tam sama sebe, uvidět všechny ty patálie, které v životě prožívám, ve světle porozumění. Získala jsem praktický návod na to, jak se sebou pracovat, co začít dělat jinak a co si v sobě poléčit, tak abych v životě plula v radosti a využívala plně onen potenciál, který jsem dostala při narození jako nádherný vklad do života. Human Design je o přijetí vlastní jedinečnosti, o poznání specifických darů a talentů, kterými disponujeme, a o porozumění vlastnímu smyslu života. Pokud přijmete to, kým jste, čeká vás neuvěřitelná úleva a naplňující pocit prozření - pocit, že jste se konečně našli, víte, co je s vámi v souladu a co ne. Výklad HD doporučuji každému, kdo má v životě pocit, že je špatně a že ho okolí nechápe. Protože ve chvíli, kdy pochopíte své vnitřní nastavení, pochopíte i to, co stojí za jednáním druhých vůči vám. Všechno vám začne dávat smysl. Já tímto děkuji Lence za její laskavou podporu, za nacítění se na moje osobní bolesti a za to andělské křídlo, pod které mě k sobě na chvilku schovala, abych si mohla uvědomit sama sebe a najít svoji vnitřní kotvu skrze poznání toho, kým jsem. Děkuji.“

Andělská Dušička Petra

Chtěla bych poděkovat Lence za rozbor a posdílet s vámi svou zkušenost. Je to pro mě jakési setkání s manuálem na mě samotnou. Za nejhlubší plus považuji své zklidnění a jakési "uff", které se objevilo spolu s pocitem "jsem dobře tak, jak jsem". Ráda jsem si uvědomila, že směr kterým kráčím, je v souladu s mou pravou podstatou, i když v dnešním světě je takový směrem stále ještě méně obvyklý. Na některé věci už jsem si v životě přišla sama a teď jsem je četla znova v rozboru od ženy, která mě nikdy neviděla. Zajímavé. Ve výkladu jsem našla i další témata, nad kterými nyní přemítám ... Vlastně se opakovaně vracím k pročítání. Každý den kousíček. "Pokochat se" svými dary, zvýšit obezřetnost a citlivost vůči signálům "zevnitř" a ulevit si větami, které mě rozesmály (např. Nic nemusím.) Human design považuji za požehnání na cestě sebepoznání a za sebe ho určitě doporučuji. :-)

Tvůrkyně Haniawww.stvorenim.cz

Zdravím Leni. Na úvod chci moc poděkovat za Váš čas, který jste mému výkladu věnovala. Z toho, co jste mi "vyložila" a následně poslala, mi momentálně jde "hlava kolem". Kromě obrovského AHA mě na celém vašem výkladu ale nejvíc zaujala jedna věc, s kterou jsem vlastně už i usínala. Toto je snad první "metoda", s kterou jsem se v životě potkala, kterou zajímá jen a jen daná osobnost a nic víc......To je vážně super. Jako hlavní a největší "objev" však stále beru to, že to, co jsem celý život považovala za špatné, nežádoucí, nemožné, nepraktické, je vlastně to úžasné a dobré, protože to jsem já. Znova musím napsat, že je to opravdu NOVÝ pocit, který je opravdu báječný. Děkuji Vám za výklad a pro dnešek se loučím. :)

LenkaOdvážná Žena se silnou Myslí

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů