VÝKLAD MAPY VAŠEHO HUMAN DESIGNU

Témata, s nimiž Vám může výklad pomoci:

- poznáním, KDO DOOPRAVDY JSTE,
- s objevením Vašeho vnitřního hlasu,
- věděním, jak se správně rozhodovat,
- poznáním programů, které nejsou Vaše a které Vám neslouží,
- zvýšením spokojenosti v Životě,
- zvýšením spokojenosti ve vztazích
- s harmonizací Ducha, Mysli, Těla,
- v objevení Vašeho poslání, 
- změnou práce v souladu s Vaším posláním,
- s restartem Vašeho Života.


Těším se na Vás.
S Láskou Lenka Lipenská

VÝKLAD MAPY VAŠEHO DESIGNU

Human design je úžasným nástrojem, s jehož pomocí se můžeme naučit více rozumět sami sobě. 

S čím vším Vám může Human design pomoci a jak ho lze využít v praktickém Životě? 

Oproti výkladům jako třeba astrologie a numerologie nám neříká, kým můžeme být, ale kým doopravdy jsme. Učí nás, jak poznat hlas naší vnitřní pravdy, abychom rozuměli sami sobě a věděli, co je pro nás správné a uměli jsme se rozhodovat z naší pravé podstaty. A to je důvod, proč Human design miluji. :) 

Pro výklad Vaší mapy od Vás budu potřebovat přesný datum, místo a čas narození. Bez těchto údajů není možné výklad připravit.  Záznam Vašeho výkladu obdržíte i v písemné podobě.

Na výkladu Vaší mapy se domluvíme v termínu, který Vám bude vyhovovat.  Výklad probíhá buď osobně ve všední dny pondělí až pátek v časech od 9:00 do 15:00 hodin, nebo formou Skype hovoru dle domluvy. Nevíte-li, kde zjistit údaje Vašeho narození, prosím kontaktujte mě ideálně telefonicky, ráda Vám poradím. 

Těším se, až Vám budu moci vyložit Vaši osobní mapu! :)

Lenka Lipenská

„POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE CELÝ SVĚT.“

CO TO JE TEN HUMAN DESIGN? 

Human design je úžasným nástrojem pro poznání sebe sama, vlastních talentů, energií a dispozic. Otcem human designu je Kanaďan Ra Uru Hu (původním jménem Robert Krakower), kterému byl tento systém předán během jeho mystické vize v roce 1987.

Human design je postaven na základě několika prastarých systémů jako např. kabaly, I-ťingu, astrologie a hinduistické nauky o čakrách a také na základě novodobých systémů jako např. genetika, molekulární biologie a astrofyziky. To podstatné, co nám human design přináší, je zmapování našeho vnitřního nastavení, našich vědomých i nevědomých tendencí na základě výpočtu postavení Slunce, Země, Měsíce a ostatních planet nejen v den našeho narození (vědomé dispozice), ale v době 3 měsíců před naším zrozením, a to v čase, kdy se naše Duše ukotvuje do Těla. Human design totiž rozlišuje mezi vědomím Těla a vědomím osobnosti: každý v sobě máme tyto 2 krystaly vědomí, každý jsme spojením materie v podobě Těla a jemno hmotné esence v podobě Duše. Každý z těchto krystalů vědomí má svůj úkol: úkolem vědomí našeho Těla je řídit jeho funkce a vývoj od početí až do Smrti, zatímco úkolem krystalu vědomí Duše je řídit růst a vývoj našeho věčného vědomí. Klasické systémy jako např. astrologie přináší lidstvu obecné doporučení pro jejich konání. 

Human design je specifický v tom, že nám přináší návod, jak se správně rozhodovat, abychom ve svém Životě uměli najít svůj vnitřní klid, abychom si ho udrželi a žili tak svou pravou podstatu a byli tak šťastní. Human design nás učí, že mysl není NIKDY NAŠE AUTORITA, tudíž že se nemá smysl se trápit našimi myšlenkami, které jsou ovlivněny zejména našimi programy z dětství, našim limbickým otiskem. Human design nás vede k pochopení našich niterných pohnutek a k objevení našeho vnitřního hlasu, naší vnitřní pravdy a pravého já a učí nás s tímto naším nastavením pracovat.

Human design rozkrývá naše nevědomé tendence, ukazuje nám, kde jsme otevření vnějším vlivům (skrze naše otevřená / nedefinovaná centra) a v kterých oblastech jsme náchylní tomu přejímat cizí názory, očekávání, předpoklady, vzorce chování a také emoce, které vedou k tomu, že nežijeme své pravé já, ale to, čemu human design říká „nepravé já“. Díky pochopení fixních vs. proměnlivých energií nás učí tomu, abychom uměli lépe naslouchat sami sobě, svému vnitřnímu hlasu a vyvarovali jsme se tak rozhodnutím, které nám nepřináší spokojenost, ba naopak právě vědou k tomu, že se trápíme, soužíme a nežijeme podle toho, co si opravdu přejeme.

Díky práci s vnitřní autoritou, našim vnitřním hlasem v souladu s našim energetickým typem (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor) nás vede k tomu, abychom porozuměli sami sobě, naučili jsme se rozhodovat sami za sebe, jako Tvůrci našich Životů a vyhnuli jsme se tím zbytečným překážkám, obavám a soužením. Čím více pak žijeme v souladu se svým nastavením, které nám zobrazuje mapa našeho designu, tím více nacházíme svou životní moudrost a žijeme své dary, talenty a své poslání na této Zemi a žijeme tzv. v přirozeném toku / flow Života, s minimálním úsilím a odporem.

ZOBRAZENÍ 4 ENERGETICKÝCH TYPŮ

Human design aura types

Obrázek převzat z těchto stránek.

Díky pochopení vlastního vnitřního nastavení se pak můžeme navigovat Životem s plně rozvinutým potenciálem, v souladu s vlastním rytmem, který nás vždy vede ve správný čas na správné místo. Díky tomu je možné si začít Život více užívat, zbavovat se nepravých částí svého já v podobě omezujících programů, které nám bránily užívat si Život plnými doušky. Umožňuje nám zároveň respektovat a lépe chápat Cestu druhých, obzvlášť pokud poznáme i jejich energetické nastavení. Odlišnost a její respektování je také velkým darem human designu: nikdo z nás není stejný a DNA každého z nás je naprosto odlišná, byť jsme všichni lidé. Human design ctí a respektuje individualitu každého z nás a učí nás rozhodovat se sami za sebe tak, abychom všichni mohli naplnit své poslání a volání naší Duše. 

Svou mapu Human designu si můžete vygenerovat zdarma zde.

„PŘEDSTAVTE SI, JAKÉ TO BUDE, AŽ POZNÁTE SAMI SEBE,
POROZUMÍTE SVÝM VNITŘNÍM POHNUTKÁM
A NAUČÍTE SE ROZHODOVAT TAK,
ABYSTE ŽILI V RADOSTI, LÁSCE
A V PŘIROZENÉM FLOW ŽIVOTA.“

JAK PROBÍHÁ VÝKLAD?

Výklad human designu spočívá ve výpočtu Vaší osobní mapy human designu, která zobrazuje lidské Tělo s jeho 9 centry (viz čakrový systém: lidstvo se již dávno nerodí se 7 centry, ale s 9). tato centra jsou aktivované skrze brány (čísla uvnitř center), kterých je celkem 64 (analogie se systémem I-ťing) a propojeny skrze 36 kanálů. V základním výkladu se o sobě dozvíte, jaký energetický typ jste (Manifestor, Projektor, Generátor, Reflektor), která centra máte definovaná / vybarvená a která otevřená / nedefinovaná (Hlava, Adžna, Krk, G centrum, Ego, Sakrál, Kořen, Slezina, Solar Plexus). Zároveň se dozvíte, které centrum je Vaší vnitřní autoritou: tj. Vaším vnitřním hlasem a jak toto centrum funguje a jakou energii Vám přináší pro rozhodování do Života. Zároveň se dozvíte něco o svém profilu, který určuje to, jak se projevuje Vaše vědomá a nevědomá část osobnosti.

V rozšířeném výkladu se pak zaobíráme Vašim inkarnačním křížem, který spolu s profilem vypovídá o Vašem poslání a úloze zde na Zemi. Součástí rozšířeného výkladu je pak práce a povídání o jednotlivých aktivovaných kanálech, které definují Vaše fixní energie.

"ŽIVOT JE VE SKUTEČNOSTI JEDNODUCHÝ.
TO JEN MY SI HO NĚKDY ZBYTEČNĚ DĚLÁME SLOŽITÝM."
Konfucius

KOLIK VÝKLAD STOJÍ?

Bližší informace k cenám, platbám a zvýhodněným cenovým balíčkům naleznete zde

Kolik času jste v Životě věnovali vlastnímu sebepoznání a pochopení Vašeho vlastního nastavení? Věřím, že to bylo již mnoho Vašeho vzácného času. S Human designem si můžete tuto Cestu zkrátit a můžete najít Cestu sami k sobě. S pomocí výkladu můžete objevit svou vnitřní navigaci, která Vás povede k Lásce a štěstí. A tohle podle mě stojí za víc, než je cena tohoto sezení v délce 1,5 hodiny. :)

Za 1,5 hodinový výklad zaplatíte:

1.400 Kč

Objednejte si svůj výklad zde:

Vaše osobní údaje (e-mail, celé jméno, telefon, datum-místo-čas narození, případně bydliště) jsou u mě, Lenky Lipenské, v bezpečí. Odesláním formuláře stvrzujete, že jste si přečetli mé zásady pro ochranu Vašich osobních údajů a že s nimi souhlasíte. Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů.

PROSTOR PRO VAŠE REFERENCE A DOTAZY

Níže můžete vkládat své recenze a dotazy k výkladu Human designu. Jestli je něco, co Vás zajímá, pak se ptejte zde.

Těším se na Vaše komentáře a dotazy!

„Dlouho jsem měla pocit, že jsem špatně. Že bych měla být jiná, že bych se měla chovat jinak. Že nejsem dost dobrá a všichni jsou proti mně. Hledala jsem cesty, jak sama sobě porozumět. Nechápala jsem, proč se mi pořád dokola dějí ty samé věci ve vztazích a v životě. Až když jsem poznala Human Design, tak jsem pochopila, že celou dobu sama se sebou bojuji, a že to, co musím je pochopit a přijmout vlastní nastavení, na základě kterého prožívám, jednám a žiji. Díky Leničce a jejímu výkladu jsem měla možnost nahlédnout do božího zrcadla - a uvidět tam sama sebe, uvidět všechny ty patálie, které v životě prožívám, ve světle porozumění. Získala jsem praktický návod na to, jak se sebou pracovat, co začít dělat jinak a co si v sobě poléčit, tak abych v životě plula v radosti a využívala plně onen potenciál, který jsem dostala při narození jako nádherný vklad do života. Human Design je o přijetí vlastní jedinečnosti, o poznání specifických darů a talentů, kterými disponujeme, a o porozumění vlastnímu smyslu života. Pokud přijmete to, kým jste, čeká vás neuvěřitelná úleva a naplňující pocit prozření - pocit, že jste se konečně našli, víte, co je s vámi v souladu a co ne. Výklad HD doporučuji každému, kdo má v životě pocit, že je špatně a že ho okolí nechápe. Protože ve chvíli, kdy pochopíte své vnitřní nastavení, pochopíte i to, co stojí za jednáním druhých vůči vám. Všechno vám začne dávat smysl. Já tímto děkuji Lence za její laskavou podporu, za nacítění se na moje osobní bolesti a za to andělské křídlo, pod které mě k sobě na chvilku schovala, abych si mohla uvědomit sama sebe a najít svoji vnitřní kotvu skrze poznání toho, kým jsem. Děkuji.“

Andělská Dušička Petra

Chtěla bych poděkovat Lence za rozbor a posdílet s vámi svou zkušenost. Je to pro mě jakési setkání s manuálem na mě samotnou. Za nejhlubší plus považuji své zklidnění a jakési "uff", které se objevilo spolu s pocitem "jsem dobře tak, jak jsem". Ráda jsem si uvědomila, že směr kterým kráčím, je v souladu s mou pravou podstatou, i když v dnešním světě je takový směrem stále ještě méně obvyklý. Na některé věci už jsem si v životě přišla sama a teď jsem je četla znova v rozboru od ženy, která mě nikdy neviděla. Zajímavé. Ve výkladu jsem našla i další témata, nad kterými nyní přemítám ... Vlastně se opakovaně vracím k pročítání. Každý den kousíček. "Pokochat se" svými dary, zvýšit obezřetnost a citlivost vůči signálům "zevnitř" a ulevit si větami, které mě rozesmály (např. Nic nemusím.) Human design považuji za požehnání na cestě sebepoznání a za sebe ho určitě doporučuji. :-)

Tvůrkyně Haniawww.stvorenim.cz

Zdravím Leni. Na úvod chci moc poděkovat za Váš čas, který jste mému výkladu věnovala. Z toho, co jste mi "vyložila" a následně poslala, mi momentálně jde "hlava kolem". Kromě obrovského AHA mě na celém vašem výkladu ale nejvíc zaujala jedna věc, s kterou jsem vlastně už i usínala. Toto je snad první "metoda", s kterou jsem se v životě potkala, kterou zajímá jen a jen daná osobnost a nic víc......To je vážně super. Jako hlavní a největší "objev" však stále beru to, že to, co jsem celý život považovala za špatné, nežádoucí, nemožné, nepraktické, je vlastně to úžasné a dobré, protože to jsem já. Znova musím napsat, že je to opravdu NOVÝ pocit, který je opravdu báječný. Děkuji Vám za výklad a pro dnešek se loučím. :)

LenkaOdvážná Žena se silnou Myslí

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů